Міжнародний гуманітарний університет

Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, 33

 

Замовити зворотній зв'язок

Provide us with your phone number

Замовити зворотній зв'язок

Очікуйте дзвінок

АНКЕТА
для опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості викладання в ІПЕМВ МГУ
Анкетування проводиться анонімно.
Ваші відповіді допоможуть  удосконалити систему якості освіти в НУВГП.
Будь ласка, дайте відповіді на запитання за десятибальною шкалою (1-10),  де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.

Викладач
Дисципліна

 

Критерії оцінювання

Бали

1.

Наскільки ця дисципліна стосується моєї спеціальності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Дисципліна допомогла мені отримати практичні та сучасні  навички

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Рівень володіння викладачем навчальним матеріалом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Стиль викладання був мені зрозумілий та використовувались цікаві підходи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Викладач був відкритий та доступний до спілкування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

Викладач об’єктивно, чесно та прозоро оцінював знання студентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Я хотів(ла) би і надалі зустрітися з цим викладачем (при читанні інших дисциплін, виконанні курсової чи дипломної роботи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Я порадив(ла) би дану дисципліну іншим студентам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

Яку частину занять у відсотках Ви відвідали?

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Дякуємо за Ваші відповіді!