Рахунок до сплати за навчання

Вартість навчання в університеті студентів набору 2020 року,
а також студентів, які поновлюються на навчання у 2020 – 2021 році

 

 • Освітній рівень вищої  освіти  молодший бакалавр:

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 29.Міжнародні відносини

 

 

293 Міжнародне право
1 курс
2-3 курс

 

12000
13200

 

 10000
10200

 • Освітній  рівень вищої освіти перший бакалаврський :

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва   спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

-12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія
1 курс
2-4 курс

 

16000
17000

 

14200

-05 Соціальні та поведінкові науки

 

051 Економіка
1-курс
2-4 курс

 

 

 

12200
15000

 

 

11200

 

              -08 Право

081 Право
1курс
2-4 курс

 

14900
16200

 

13000

 

-29.Міжнародні                             відносини

 

 

 

 

 

293 Міжнародне право
1 курс
2-4 курс

292Міжнародні економічні відносини
1 курс
2-4 курс

 

15600
16600

 

13000
15000

 

 

12800

 

11800.

  -24. Сфера обслуговування

 

241 Готельно-ресторанна
справа
1 курс
2-4 курс

13900
15900

 

11800

-07 Управління та адміністрування

 

 

 

 

 

 

         -28. Публічне управління              та адміністрування

073 Менеджмент
1 курс
2-4 курс

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1 курс
2-4 курс

071 Облік і оподаткування
1 курс
2-4 курс

281. Публічне управління та адміністрування
1курс
2-4 курс

 

13000
15000

 

 

12200
15000

 

12200
15000

 

13000
15000

 

11800

 

 

 

11200

 

11200

 

 

 11200

 • 22 Охорона здоров’я

 

226 Фармація, пром.фармація

1-курс
2-4 курс

 

224 Технології медичної діагностики та лікування

1курс
2-4 курс

 

223.Медсестринство(бак)

1 курс-
2-4 курс-

 

227.Фізична терапія,ерго-
терапія

1 курс -
2-4 курс -

 

 

 

 

17000
19000

 

 

18000
21000

 

 

16000
18000

 

 

16000
18000

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 02 Культура і мистецтво

 

 

022 Дизайн
1 курс -
2-4 курс -

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво :

1курс
2-4 курс

 

 

 

 

-Артист,вокаліст,викладач вокалу
Артист музичного театру.
1курс
2-4 курс

 

 

 

16000
18000

 

 

16000
18000

 

 

 

 

 

24500
25500

 

 

 

12600

 

 

 

12600

 

 

 

 

 

–––

 • 03 Гуманітарні науки

 

 

 

 

-26 Цивільна безпека

035 Філологія (англійська,німецька, французька, китайка мови)
1 курс
2-4курс

 

262. Правоохоронна діяльність
1 курс
2-3 курс

 

 

 

19900
21900

 

 

15000
17000

 

 

 

 14500

 

 

 

 14600

 • 01.Освіта/педагогіка

011Освітні,педагогічні науки:
1курс
2-4 курс

 

18900
19900

 

13800

 

2 Освітній  рівень вищої освіти другий  магістерський :

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 03 Гуманітарні науки

035 Філологія (англійська мова)

20900

19900

       -08 Право

         -29.Міжнародні    відносини 

081 Право

 

292.Міжнародні економічні відносини
293. Міжнародне право

18500

 

17000

18500

14000

 

11500

14000

 - 07 Управління та   адміністрування

 

 

 

 

 

 

-28.Публічне управління та адміністування

 

 

 

-26.Цивільна безпека

 

         -073 Менеджмент            (спеціалізація):
-     Менеджмент

 • Арт.менеджмент
 • Менеджмент готельно-ресторанного і тур.бізнесу
 • Менеджмент в охороні здоров’я
 • 076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

281. Публічне управління та адміністрування (спеціалізація):

 • Менеджмент міжнародних компаній і корпорацій
 • Адміністративний менеджмент та митна справа

 

262.Правоохоронна діяльність

 

 

17000
17000
17000

17000

 

15300

 

 

 

 

17000

 

 

 

18500

11500
11500
11500

11500

 

11500

 

 

 

 

11500

 

 

 

14000

-05 Соціальні та поведінкові   науки

051 Економіка

16000

11500

-12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

123 Комп’ютерна інженерія

17500

17500

15200

15200

-22 Охорона здоров’я

226 Фармація,промислова фармація.

1 курс
2курс

 

222.Медицина(6л)
1курс
2-6курс

221.Стоматологія
1курс
2-5 курс

 

226.ФармаціяТПКЗ:
1курс
2-5курс

 

21000
10500

 

26000
29000

 

24000
26000

 

18000
21000

 

 

 

 

 

 

 

 

16000

-02.Культура та мистецтво

025-Музичне мистецтво

28000

–––

 

 

 

 

 

 • Освітньо – професійний  рівень фаховий молодший  бакалавр для Фахового коледжу :

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

11000

–––

 • 08 Право

081 Право

17000

 9 600

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

12900

 10100

 • 07 Управління та адміністрування

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

10 200

 

10200

 

10200

 8100

 

–––

 

–––

          -02 Культура та мистецтво

022 Дизайн

11000

–––

 • 01 Освіта/Педагогіка

013 Початкова освіта

14000

 10200

 • 03 Гуманітарні науки

 

035.Філологія

16000

–––

24. Сфера обслуговування

244.Готельно-ресторанна справа

13500

–––

 

 • Освітньо – професійний  рівень фаховий молодший  бакалавр для Медичного фахового коледжу:

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

053.Психологія

13500

–––

 • 22 Охорона здоров’я

 

 

226Фармація,пром.фармація
1курс
2-3курс

 

 

 

14500
16500

 

 

–––

 

   4.Інтернатура:


Шифр та назва  галузі знань

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік  у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 22.Охорона здоров’я

221.Стоматологія

16000

14000

           
  6.Аспірантура:


Шифр та назва  галузі знань

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 22.Охорона здоров’я

221.Стоматологія
1курс
2курс

 

17500
19000

 

13000
15000