Додаток 2
до Правил  прийому на навчання до Міжнародного гуманітарного університету  у  2021  році

Перелік конкурсних предметів для вступу до
 Міжнародного гуманітарного університету у 2021 році 
на основі повної загальної середньої освіти
для здобуття ступеня молодший бакалавр


Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів  2021

Конкурсний бал

29 Міжнародні відносини

-293 Міжнародне право

І конкурсна пропозиція
1.Українська мова та література
2.Історія України або Іноземна мова або географія

ІІ конкурсна пропозиція
1.Українська мова та література
2. математика або  історія України або біологія

ІІІ конкурсна пропозиція
1.Українська мова та література
2. іноземна мова або  фізика або  хімія

 

100

100

 

 

100

100

 

 

100

100

 

*Конкурсний бал становить не меньше ніж 140 балів


Перелік конкурсних предметів для вступу до Міжнародного гуманітарного університету у 2021 році на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавр


Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів  2021

Конкурсний бал

01 освіта

-011 освітні педагогічні науки

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2.Історія України
3. географія або іноземна мова

ІІ конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2.математика
3.іноземна мова або історія України

ІІІ конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2.іноземна мова
3. географія або біологія

 

100

100
100

 

 

100

100
100

 

 

100

100
100

02 Культура та мистецтво

-022 Дизайн (спеціалізація: графічний дизайн)

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2.математика
3.Творчий конкурс (рисунок, живопис. композиція)

100

100

100

02 культура та мистецтво

-021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

1. Українська мова та література
2.Історія України або фізика
3.Творчий конкурс (співбесіда, колоквіум)

 

100

100

100

03 Гуманітар-ні науки

-035 Філологія (спеціалізації:
перша англійська; перша німецька;
перша французька; перша китайська)

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України  або математика або географія або біологія
або фізика або хімія

 

100

100
100

 

 

 05 Соціально та поведінкові науки

-051 Економіка

І конкурсна пропозиція
1.Українська  мова та література
2. Математика
3. історія України або Іноземна мова або біологія або географія
або фізика або хімія

 

 

100

100

100

 

 

07 Управління та адмініст-
рування

-073 Менеджмент

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. математика
3. іноземна або історія України або біологія або географія
або фізика або хімія

 

100

100

100

 

07 Управління та адмініст-
рування

-076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. математика
3. іноземна або історія України або біологія або географія або фізика або хімія

 

100

100

100

 

 

07 Управління та адмініст-
рування

-071 Облік та оподаткування

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. математика
3. іноземна або історія України або біологія або географія або фізика або хімія

 

100

100
100

 

08 Право

-081 Право

 

1.Українська мова та література
2.Історія України
3.Математика або іноземна мова

 

 

100

100
100

*Конкурсний бал не менше ніж чим 140

12 Інформаційні технології

 -123 Комп`ютерна інженерія

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. математика
3. іноземна або історія України або біологія або географія або фізика або хімія

 

100

100

100

 

22 Охорона здоровя

- 226 Фармація, промислова фармація

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова
2. математика
3. Біологія або хімія
або фізика

 

100
100
100

 

22 Охорона здоровя

-224 Технологія медичної діагностики та лікування

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова
2. математика
3. Біологія або хімія
або фізика

 

100
100
100

 

22 Охорона здоровя

-223 Медсестринство

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова
2. математика
3. Біологія або хімія
або фізика

 

 

100
100
100

22 Охорона здоровя

-227  Фізична терапія, ерготерапія

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова
2. математика
3. Біологія або хімія
або фізика

 

 

100
100
100

 

 

24 сфера обслуговування

-241 Готельно-ресторанна справа

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 
3.  математика або  історія України
або географія або біологія або фізика або хімія

 

100

100

100

 

 

26 Цивільна безпека

-262 Правоохоронна діяльність

1.Українська мова та література
2.Історія України
3. Творчий конкурс

 

100
100
100

28 Публічне управління та адмініструван-ня

-281 Публічне управління та адміністрування

І конкурсна пропозиція
1.Українська мова та література
2. Математика
3.Історія України  або іноземна мова або біологія або
географія або фізика або хімія

 

100

100
100

*Конкурсний бал не менше ніж чим 140

 

29 Міжнародні відносини

-293 Міжнародне право

1.Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. математика або
Історія України

 

100
100

100
*Конкурсний бал не менше ніж чим 140

29 Міжнародні відносини

-292 Міжнародні економічні відносини

І конкурсна пропозиція
1.Українська  мова та література
2. Математика
3. Історія України  або іноземна мова або біологія або географія
або фізика або хімія

 

100

100
100

*Конкурсний бал не менше ніж чим 140


Перелік конкурсних предметів для вступу до
 Міжнародного гуманітарного університету у 2021 році 
на основі повної загальної середньої освіти
для здобуття ступеня магістр

 

22 Охорона здоровя

- 221 Стоматологія

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова
2. математика
3. Біологія або хімія
або фізика

 

 

100
150
150

*або конкурсний бал може становити не менше ніж175 балів

22 Охорона здоровя

- 222 Медицина

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова
2. математика
3. Біологія або хімія
або фізика

 

 

100
150
150

 

*або конкурсний бал може становити не менше ніж 175 балів

22 Охорона здоровя

- 226 Фармація, промислова фармація

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова
2. математика
3. Біологія або хімія
або фізика

 

 

100
100
100

*конкурсний бал може становити 130 балів

Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати з української мови та літератури.

 

Перелік конкурсних предметів для вступу до
 Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році 
на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавр

Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів  2020

Конкурсний бал

08 Право

-081 Право

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

29 Міжнародні відносини

-293 Міжнародне право

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

26 Цивільна безпека

-262 Правоохоронна діяльність

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

 

29 Міжнародні відносини

-292 Міжнародні економічні відносини

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

 

100

 

100

100

 

100

28 Публічне управління та адмініструван-ня

-281 Публічне управління та адміністрування

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури
4) результат ЗНО з математики або історії України

100

 

100

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-073 Менеджмент

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури
4) результат ЗНО з математики або історії України

100

 

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури
4) результат ЗНО з математики або історії України

100

 

100

 

100

 

100

05 Соціально та поведінкові науки

-051 Економіка

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури
4) результат ЗНО з математики або історії України

100

 

100

 

100

 

100

12 Інформаційні технології

 -123 Комп`ютерна інженерія

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-071 Облік та оподаткування

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури
4) результат ЗНО з математики або історії України

100

 

100

 

100

 

100

24 сфера обслуговування

-241Готельно-ресторанна справа

1)ЗНО з української мови та літератури
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

100

 

100

22 Охорона здоровя

- 226 Фармація, промислова фармація

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

22 Охорона здоровя

-224 Технологія медичної діагностики та лікування

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

22 Охорона здоровя

223 Медсестринство

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

22 Охорона здоровя

227  Фізична терапія, ерготерапія

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

03 Гуманітар-ні науки

-035 Філологія (англійська, німецька, французька, східні мови)

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

01 освіта

-011 освітні педагогічні науки

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

02 Культура та мистецтво

-022 Дизайн

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

02 культура та мистецтво

-021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

Перелік конкурсних предметів для вступу до
 Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році 
на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня магістр

Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів  2020

Конкурсний бал

22 Охорона здоровя

- 221 Стоматологія

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

22 Охорона здоровя

- 222 Медицина

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

22 Охорона здоровя

- 226 Фармація, промислова фармація

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)
3) результат ЗНО з української мови та літератури

100

 

100

 

100

Перелік конкурсних предметів для вступу до
 Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році 
на основі диплома бакалавра
для здобуття ступеня магістр

Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів  2020

Конкурсний бал

08 Право

-081 Право

1)ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2)ЄФВ(єдине фахове вступне випробування) з права та ТЗНПК  (тест загально навчальних правничих компетентностей
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

29 Міжнародні відносини

-293 Міжнародне право

1)ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2)ЄФВ(єдине фахове вступне випробування) з права та ТЗНПК  (тест загально навчальних правничих компетентностей)
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

 

26 Цивільна безпека

-262 Правоохоронна діяльність

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

100

22 Охорона здоровя

- 226 Фармація, промислова фармація

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

 

100

03 Гуманітарні науки

-035 Філологія (англійська мова)

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2 ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

100

29 Міжнародні відносини

-292 Міжнародні економічні відносини

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

 

100

 

100

 

100

28 Публічне управління та адмініструван-ня

-281 Публічне управління та адміністрування

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-073 Менеджмент

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

05 Соціально та поведінкові науки

-051 Економіка

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

12 Інформаційні технології

 -123 Комп`ютерна інженерія

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-071 Облік та оподаткування

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

 

100

Перелік конкурсних предметів для вступу до
 Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році 
на основі диплома магістр або ОКР спеціаліста
для здобуття ступеня магістр

Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів  2020

Конкурсний бал

26 Цивільна безпека

-262 Правоохоронна діяльність

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

100

22 Охорона здоровя

- 226 Фармація, промислова фармація

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

 

100

03 Гуманітарні науки

-035 Філологія (англійська мова)

1) фахове вступне випробування зі спеціальності
2) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

100

29 Міжнародні відносини

-292 Міжнародні економічні відносини

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

 

100

 

100

 

100

28 Публічне управління та адмініструван-ня

-281 Публічне управління та адміністрування

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-073 Менеджмент

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

05 Соціально та поведінкові науки

-051 Економіка

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

12 Інформаційні технології

 -123 Комп`ютерна інженерія

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю

100

 

100

 

100

07 Управління та адмініст-
рування

-071 Облік та оподаткування

1) ЄВІ (єдиний вступний іспит) з іноземної мови або вступний іспит з іноземної мови
2) фахове вступне випробування зі спеціальності
3) додаткове фахове вступне випробування (для осіб, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю)

100

 

100

 

100