освітня програма «Міжнародні економічні відносини» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра

Актуальність спеціальності «Міжнародні економічні відносини» обумовлена нагальною потребою українського бізнесу у фахівцях з міжнародних економічних відносин, які б добре зналися та професійно орієнтувалися в закономірностях та поточних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків, їх окремих сегментів, принципів прийняття господарських рішень у галузі міжнародних торговельних відносин, розумілися в способах виходу на світові товарні ринки та стимулюванні експортно-імпортних операцій, були здатні планувати і контролювати здійснення міжнародних торговельних операцій та знижувати ризики при їх укладанні й виконанні.
Для здобуття ступеня бакалавра з міжнародних економічних відносин Інститут права, економіки та міжнародних відносин пропонує  освітню програму: Міжнародні економічні відносини.
Участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних та спеціальних професійних компетентностей освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» бере доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та  міжнародних економічних відносин Головченко Олена Миколаївна
Конкурентні  переваги освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»:

  • навчання за найсучаснішими навчальними планами та навчальними програмами відповідно до вимог ринку праці з практичною спрямованістю на підготовку широкопрофільних фахівців, які водночас володіють ґрунтовними вузькоспеціалізованими знаннями й навичками, мають високий адаптаційний потенціал;
  • поглиблене вивчення англійської мови;
  • активна співпраця кафедри економіки та міжнародних економічних відносин з провідними роботодавцями, які забезпечують випереджальну підготовку фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій на ринку праці;
  • створено умови для формування та розвитку професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, опанування якої допоможе майбутньому економісту-міжнароднику спілкуватися із зарубіжними партнерами, адекватно використовуючи отримані соціокультурні знання, навички й уміння.

Практика
Базами практики для студентів освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» є всі діючі у сфері міжнародних економічних відносин українські підприємства-експортери та імпортери продукції, страхові компанії, комерційні банки, що підтримують здійснення розрахунків за поставлену на міжнародні ринки продукцію, та державні структури. Серед них: ТОВ «Булгар-травел-тур», ПАТ «Одеський завод поршневих кілець», ТОВ «Денгруп»,  ТОВ «Моцарт готель груп», ТОВ «ОПАЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «Інвац», ТОВ «П.А.І.Р.», філії відомих банків: ПАТ КБ «Південний», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ОТП Банк»та інші. Перелік нових компаній, що успішно діють на світових товарних ринках і з якими укладаються договори на проходження практики студентів, щорічно поповнюється.
Працевлаштування
Випускники зможуть реалізовувати себе на посадах керівників, спеціалістів, економістів, аналітиків, менеджерів підприємств та організацій, працювати в українських підрозділах транснаціональних компаній, спільних підприємствах та банках, які працюють з іноземними партнерами; торгово-промислових палатах, науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних ринків.
Продовження навчання
Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра в Інституті права, економіки та міжнародних відносин, а в подальшому – доктора філософії.