Oсвітня програма «Менеджмент»

Спеціальність  073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент» спрямована на підготовку менеджерів із сучасним соціально-економічним мисленням, які добре розуміють проблеми організації, здатні знаходити оптимальні варіанти рішень і брати відповідальність за їх виконання; розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; організовувати ефективне використання та розвиток людських ресурсів в організації тощо.
Освітній процес передбачає поєднання глибокої фундаментальної підготовки у сфері сучасної економічної науки та засвоєння цілого комплексу прикладних дисциплін у галузі управління, фінансів, маркетингу, бухгалтерського обліку, економіко-математичних методів, фахової іноземної мови тощо. У ході навчання органічно поєднуються активна участь студентів у наукових дослідженнях та семінарах, застосування новітніх тренінгових та інформаційно-комунікаційних технологій, прогресивних методик викладання менеджменту.
Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньою програмою підготовки

Детальніше...

Коледж — це місце, де народжується особистість, громадянин, майбутній фахівець, майбутній фахівець, дослідник!
Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету -це заклад фахової передвищої освіти, який забеспечує професійну освіту, формує практичні навички, етапна підготовка фахових молодших бакалаврів  за системою коледж-університет.                                
Кожного року Коледж МГУ випускає зі своїх стін молодих спеціалістів для різних галузей та які мають можливість продовжити навчання на 3 курсі

Детальніше...


Запрошуємо випускників 9-х та 11-х класів отримати професійну освіту за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Вступ здійснюється  без ЗНО!
▪ Це – одна з актуальних і перспективних спеціальностей, яка необхідна для забезпечення роботи готельної та ресторанної інфраструктури. 
▪ Ми готуємо фахівців, що вміють організовувати виробництво і обслуговування у закладах готельного і ресторанного господарства, забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг, удосконалювати форми і методи обслуговування.
▪ Дуже важливою для працівника цієї галузі є якісна освіта, адже від набутих вмінь та навичок залежить – чи зможете ви втримати клієнта та запалити у ньому бажання прийти саме до Вас. 

Детальніше...


Запрошуємо випускників 9-х та 11-х класів отримати професійну освіту за спеціальністю "Філологія". Вступ здійснюється без ЗНО!
Філологія (від грец. «Любов до слова») - це сукупність наук, які вивчають культуру народу, виражену в мові та літературній творчості. 
Навчальний план Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю «Філологія (англійська мова, німецька мова)» передбачає отримання кваліфікації «Філолога», «Перекладача», і оволодіння студентами фундаментальними знаннями, двома іноземними мовами, які вони можуть професійно і вільно використовувати в різних сферах діяльності, пов'язаної з усним і письмовим перекладом.
Детальніше...


Запрошуємо випускників 9-х та 11-х класів отримати професійну освіту за спеціальністю "Психологія". Вступ здійснюється без ЗНО!
Спеціальність «Психологія» – актуальний та затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Професія психолога сьогодні є найбільш популярною. Це зумовлено, зокрема, загостренням міжнародних відносин, військовими конфліктами, економічною кризою в нашій країні, відповідно – збільшенням і перманентністю стресових ситуацій, послабленням психологічної стійкості населення.
Детальніше...