Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються Інститутом права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету. Дякуємо за співпрацю!

* Обов’язково

1. Кількість випускників ІПЕМВ МГУ, які працюють у Вашій установі/організації, їх посади

2. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на ефективність професійної діяльності фахівця та його кар'єрне зростання
1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)

Рівень загальнотеоретичної підготовки *
5

Рівень базових знань і практичних навичок *
 3  5

Рівень професійних знань і практичних навичок *
 3  5

Стратегічне мислення *
 4  5

Здатність працювати в колективі, команді *
5

Здатність ефективно представляти результати своєї діяльності *
 3  5

Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток *
5

Навички управління персоналом, колективом *
 3  5

Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями *
5

Ведення ділової документації *
 3  5

Інше (вкажіть):

3. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників ІПЕМВ МГУ, які працюють у Вас в організації/установі?
1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) *
5

4. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників ІПЕМВ МГУ? 1 (не зацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений) *
5

5. Наведіть, будь ласка, свою оцінку ІПЕМВ МГУ за такими критеріями:
1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень)

Ділова репутація, імідж ІПЕМВ МГУ
5

Конкурентоспроможність освітніх послуг *
5

Науково-педагогічний склад *
5

Матеріально-технічна база
5

Система управління закладом
5

Зміст освітніх (професійних) програм *
 2  5

6. Оцініть якості та навички випускників ІПЕМВ за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)
Рівень загальнотеоретичної підготовки *
5

Рівень базових знань і практичних навичок *
5

Рівень професійних знань і практичних навичок *
 3  5

Стратегічне мислення *
5

Здатність працювати в колективі, команді *
 4  5
Здатність ефективно представляти результати своєї діяльності *
5

Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток *
 3  5

Навички управління персоналом, колективом *
5

Комунікабельність *
 4  5

Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями *
5

Ведення ділової документації *
5

Інше (вкажіть):

7. Надайте свій коментар або побажання щодо знань, вмінь, навичок, що надаються під час підготовки в ІПЕМВ МГУ

Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи/організації

Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані

Дякуємо за співробітництво!