АНКЕТА
для опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості викладання в ІПЕМВ МГУ
Анкетування проводиться анонімно.
Ваші відповіді допоможуть  удосконалити систему якості освіти в НУВГП.
Будь ласка, дайте відповіді на запитання за десятибальною шкалою (1-10),  де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.

Викладач
Дисципліна

 

Критерії оцінювання

Бали

1.

Наскільки ця дисципліна стосується моєї спеціальності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Дисципліна допомогла мені отримати практичні та сучасні  навички

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Рівень володіння викладачем навчальним матеріалом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Стиль викладання був мені зрозумілий та використовувались цікаві підходи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Викладач був відкритий та доступний до спілкування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

Викладач об’єктивно, чесно та прозоро оцінював знання студентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Я хотів(ла) би і надалі зустрітися з цим викладачем (при читанні інших дисциплін, виконанні курсової чи дипломної роботи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Я порадив(ла) би дану дисципліну іншим студентам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

Яку частину занять у відсотках Ви відвідали?

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Дякуємо за Ваші відповіді!