Анкета викладача ІПЕМВ МГУ 2019 р.
Шановні викладачі! Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у МГУ. Опитування анонімне, дані будуть використовуватися в узагальненій формі. Відповідь має бути в кожному запитанні.
Дякуємо!

Всі питання позначені "*" є обов'язковими для заповнення!

1. Факультет (інститут) , на якому Ви працюєте. *
Інститут права, економіки та міжнародних відносин
Факультет лінгвістики та перекладу
Факультет мистецтва та дизайну
Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету
Коледж Міжнародного гуманітарного університету

2. Скільки років Ви працюєте в МГУ *
0-5 років
5-10 років
10-20 років
Більше 20 років

3. Ви викладаєте: *
профільну дисципліну
непрофільну дисципліну
4. Будь ласка, визначте Вашу задоволеність. *

 так 

 скоріше так 

 скоріше ні 

 ні 

 важко відповісти

1) Навчальні приміщення (аудиторії, обчислювальні центри)  зручні та комфортні

2) Є доступ до навчальних приміщень з необхідним обладнанням (комп’ютерами, аудіо-відео пристроями тощо)

3) Створені умови безпеки праці та навчання (дотримання санітарних норм, охорона публічного порядку тощо)

4) Задовольняє робота бібліотеки (ресурси та послуги)

5) Задовольняє інформаційна підтримка
освітнього процесу і науково-дослідницької діяльності (вільний доступ до наукометричних баз даних)

6) Задовольняє інформування про важливі події, заходи, досягнення університету (сайт університету, соціальні мережі, корпоративна пошта)

7) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу

8) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу - репозиторій університету

9) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу - електронний журнал

10) Задовольняє інформаційна підтримка освітнього процесу - електронний розклад

11) Задовольняє отримання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо результатів навчання, опитувань здобувачів вищої освіти від відділу забезпечення якості освіти, деканату, кафедри

12) Задовольняє взаємодія здобувачів вищої освіти і викладачів в освітньому процесі

13) Задовольняють взаємовідносини між викладачами

14) задовольняє соціально–психологічний клімат - на кафедрі

15) Задовольняє соціально–психологічний клімат - на факультеті (інституті)

16) Задовольняє соціально–психологічний клімат - в університеті

17) Є можливість скористатись послугами практичного психолога

18) В університеті здійснюється соціальна підтримка викладачів (матеріальна допомога, заходи, діяльність профспілкової організації)

19) В університеті здійснюється стимулювання діяльності викладачів (визнання, відзнаки, преміювання, матеріальна допомога тощо)

20) Викладачі вільно обирають методи навчання, форми, методи, критерії оцінювання

21) Викладачі залучені до розробки, моніторингу, перегляду освітніх, освітньо-наукових програм

22) У викладачів є можливість звернутись до адміністрації, керівників структурних підрозділів університету з ініціативами щодо покращення якості освіти в університеті

23) Викладачі мають можливість втілення ініціатив щодо якості освіти

24) Гаранти залучають здобувачів вищої освіти до формування/оновлення змісту та оцінки якості освітніх, освітньо-наукових програм

25) Викладачі використовують результати опитувань здобувачів вищої освіти з питань якості освітніх, освітньо-наукових програм для їх перегляду та покращення

26) Результативність навчальної, наукової, організаційної діяльності викладачів сприяє покращенню позиціювання університету в національних і світових рейтингах

27) Викладачі мають можливість підвищувати кваліфікацію на базі університету

28) Програми підвищення кваліфікації на базі університету пропонуються за актуальною для викладачів тематикою

29) На базі університету проводяться методичні семінари, які сприяють професійному розвитку та вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів

30) На базі кафедр проводяться методичні семінари, які сприяють професійному розвитку та вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів

31) Викладачі мають можливість втілення академічних свобод (свободи слова, творчості; поширення знань; проведення наук. досліджень, використання їх результатів)  для забезпечення якості та інтересів здобувачів в освітньому процесі

32) Викладачі мають реальну можливість брати участь в програмах академічної мобільності

33) В університеті впроваджується політика академічної доброчесності серед науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти

34) Науково-педагогічні працівники дотримуються політики академічної доброчесності

35) Науково-педагогічними працівниками запроваджуються санкції у разі порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти

5.Ваші пропозиції щодо підвищення якості освіти в університеті, включеності викладачів у систему внутрішнього забезпечення якості, а також задоволеності викладачів роботою у Міжнародному гуманітарному університеті.

Дякуємо за співробітництво!