Конференции


Всеукраїнська науково-практична конференція «Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України», відбудеться 17 листопада 2016 р. у м. Одеса Міжнародному гуманітарному університеті

Международная научная конференция «УКРАИНА В БАЛТО-ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», состоится 28-29 октября 2016 г. в г. Одесса Международном гуманитарном университете

Міжнародна наукова конференція «УКРАЇНА В БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ», відбудется 28-29 жовтня 2016 р. у м. Одеса Міжнародному гуманітарному університеті

II Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Гуманитарный и инновационный ракурс профессионального мастерства: поиски молодых ученых», состоится 27 октября 2016 года в Международном гуманитарном университете

ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених», відбудеться 27 жовтня 2016 року

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БИЗНЕСІ ТА ПРОЕКТАХ", відбудеться 29-30 вересня 2016 р. у Міжнародному гуманітарному університеті

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», відбудеться 23 вересня 2016 року у Міжнародному гуманітарному університеті

Вторая международная мультидисциплинарная конференция «Черноморские научные чтения», состоится 13 мая 2016 года в Международном гуманитарном университете

Друга міжнародна мультидисциплінарна конференція «Чорноморські наукові студії», відбудеться 13 травня 2016 року.

Міжнародна веб-конференція «Право та інтеграція: глобальний, регіональний, національний виміри», відбудеться 21 квітня 2016 р. у Міжнародному гуманітарному університеті

IV щорічна студентська конференція «Загальнотеоретичні питання публічного та приватного права» , відбудеться 26 квітня 2016 р. у Міжнародному гуманітарному університеті

VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців "Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики", відбудеться 29 квітня 2016 р. у Міжнародному гуманітарному університеті