Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

1. Ліцензування Третього (освітньо-науковий) рівня, галузі знань «07» Управління та адміністрування, спеціальності «073» Менеджмент
2. Ліцензування третього (освітньо-науковий) рівня, галузі знань «05» Соціальні та поведінкові науки, спеціальності «051» Економіка
3. Ліцензування третього (освітньо-науковий) рівня, галузі знань «03» Гуманітарні науки, спеціальності «035» Філологія


Ліцензія