Важливим кроком до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітарному університеті стало створення 2-х спеціалізованих  вчених рад, а саме:
спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей:
12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність.
спеціалізована вчена рада К 41.136.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукзі спеціальностей:
 10.02.17 - Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство;
 10.02.04 - Германські  мови;
10.02.15 - Загальне мовознавство.

Всього  захищено  дисертацій у 2-х спеціалізованих  вчених радах  на здобуття наукового ступеню  кандидата юридичних та   філологічних наук:

 • у 2010 році захищено 4 дисертації;
 • у 2011 році захищено 8 дисертацій;
 • у 2012 році захищено 16 дисертацій;
 • у 2013 році захищено 23 дисертації;
 • у І півр.2014 року захисту дисертацій не було;
 • у 2014 році захищено 6 дисертацій;
 • у І півр.2015 року захищено 20 дисертацій ;
 • у 2015 році захищено 29 дисертацій;
 • у І півр.2016 року захищено 6 дисертацій;
 • у 2016 році захищено 10  дисертацій;
 • у І півр.2017 року захищено 8 дисертацій;
 • у 2017 році захищено 9 дисертацій.