Спеціалізована вчена рада К 41. 136. 02.

  Голова ради:

 1. Мізецька Віра Ярославівна, доктор філологічних наук , професор, завідувач кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальності 10.02.04 – германські мови; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство .
 2. Заступник голови:

 3. Таранець Валентин Григорович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальності 10.02.04 – германські мови ; 10.02.15 – загальне мовознавство.
 4. Учений секретар:

 5. Михайлюк Ніна Петрівна, кандидат філологічних наук , доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04. – германські мови;
 6. Члени ради:

 7. Бардіна Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство.
 8. Жаборюк Олена Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04 – германські мови.
 9. Ерліхман Анна Марківна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04 – германські мови.
 10. Зубов Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, декан факультету лінгвістики та перекладу, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 11. Мамич Мирослава Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство.
 12. Морозова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.04 – германські мови.
 13.  Овчиннікова Альбіна Петрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 14.  Петлюченко Наталія Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 15.  Савчук Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство.
 16. Терехова Світлана Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 17.  Шкворченко Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04 – германські мови.
 18.  Яворська Галина Харлампіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство.