Положення про Раду молодих вчених Міжнародного гуманітарного університету


Керівні органи


Копитков Владислав Едуардович – голова РМВ Університету, аспірант кафедри державно-правових дисциплін ІПЕМВ

Дашкова Катерина Василівна -  заступник голови РМВ Університету, аспірантка, викладач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов ФЛП

Сокірба Єлізавета Олегівна – секретар РМВ Університету, аспірантка кафедри менеджменту ІПЕМВ


Склад Правління РМВ Університету (фото): голова РМВ Університету Копитков Владислав Едуардович, заступник голови РМВ Університету Дашкова Катерина Василівна, секретар РМВ Університету Сокірба Єлізавета Олегівна, представники кафедри загальної стоматології ОМІ Шумивода Юрій Анатолійович, Марчук Тетяна Сергіївна, представник кафедри менеджменту ІПЕМВ, експерт НАЗЯВО Левченко Сергій Павлович, представник кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ІПЕМВ Чебаненко Денис Ігорович, представник кафедри державно-правових дисциплін ІПЕМВ Череватий Михайло Юрійович, представниця кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін  ФМД Мараховська Ксенія Дмитрівна, представниця кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ІПЕМВ Кабрера Юлія Францисківна.


Події
24 грудня 2020 року відбулася урочиста установча конференція Ради молодих вчених Міжнародного гуманітарного університету
На конференції було прийнято Положення про РМВ Університету, обрано голову, заступника, секретаря та Правління. До складу Правління увійшли представники майже всіх факультетів, найактивніші аспіранти, молоді науковці. Також на конференції було обговорено основні напрямки діяльності, першочергові цілі та завдання Ради на найближчі часи.
З вітальними і напутніми словами виступив проректор з НПР, д.е.н., професор Гончарук Анатолій Григорійович та завідуюча відділом аспірантури Стаценко-Баранова Ольга Іванівна. 
Рада молодих вчених щиро вдячна за всебічну підтримку ректору, д.ю.н., доценту Горомовенко Костянтину Вікторовичу.
Рада молодих вчених Міжнародного гуманітарного університету створена для об`єднання активних, творчих аспірантів, докторів філософії (PhD) та докторантів з метою подальшого розвитку науки та підняття її на більш високий щабель.
28 грудня 2020 року Вченою радою Міжнародного гуманітарного університету було прийнято рішення про заснування Ради молодих вчених та затверджено Положення про РМВ. З ініціативою щодо заснування Ради молодих вчених Міжнародного гуманітарного університету виступив новообраний голова РМВ Копитков В.Е., його ініціативу підтримав проректор з НПР, д.е.н., професор Гончарук А.Г.  

Контакти
Міжнародний гуманітарний університет
Адреса: вул. Фонтанська Дорога, 33, каб. 602
м. Одеса, Україна
Телефон: +38 (063) 853 89 03
Email: vladislavkopytkov@gmail.com

Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01  Пасечник Марина Леонідівна

  Назва роботи: ”Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці”

   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


  Цушко Світлана Єфремівна

  Назва роботи: Інституціоналізація публічного представництва в українській державотворчій традиції (ІХ – середина XVII ст.): історико-правове дослідження”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Лавренюк Олег Юрійович

  Назва роботи: “Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


  Діденко Лариса Василівна

  Назва роботи: “Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права України: концептуальні положення”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Ректор університету

Голова спеціалізованої вченої ради - Крижановський Анатолій Федорович
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. 
тел.(048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Манько Денис Григорович, кандидат юридичних наук, доцент
тел. (048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com