Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01  Пасечник Марина Леонідівна

  Назва роботи: ”Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці”

   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


  Цушко Світлана Єфремівна

  Назва роботи: Інституціоналізація публічного представництва в українській державотворчій традиції (ІХ – середина XVII ст.): історико-правове дослідження”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Лавренюк Олег Юрійович

  Назва роботи: “Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


  Діденко Лариса Василівна

  Назва роботи: “Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права України: концептуальні положення”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право