Адреса: Фонтанська дорога 33 (каб. завідувача 609)
Кафедра: вул. Рішельевська 28 (11 поверх)
Навчальна студія : вул. Рішельевська 28 (10 поверх)
Email: kafkinotvmgu@ukr.net
Facebook: @KinoTVOdessa
Instagram: kino.tv.mgu.odessa
Уварова Тетяна Іванівна
завідувач кафедри кіно і телебачення, кандидат мистецтвознавства

 Кафедра «Кіно та телебачення» є структурним підрозділом факультету Мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету. З 2013 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів спеціальності   Кіно-, телемистецтво (Аудіовізуальне мистецтво та виробництво).
Кафедра є активним учасником загальноуніверситетських програм гуманітарного розвитку суспільства, збереження і примноження духовних цінностей, інтеграції України в європейський і світовий культурний простір.
Діяльність кафедри «Кіно та телебачення» спрямована на розвиток національної свідомості і духовної культури, на подальше удосконалення мистецької освіти, високопрофесійне виховання творчої молоді. Оптимальне співвідношення гуманітарної, фундаментальної та спеціальної підготовки майбутніх майстрів кіно і телебачення –  найважливіше завдання кафедри.
Завдяки творчому і науково-педагогічному потенціалу на кафедрі створено максимально сприятливі умови для підготовки високопрофесійних фахівців аудіовізуального мистецтва та виробництва, які відповідають вимогам мистецького сьогодення, а також дотриманню державної стратегії в галузі розвитку національної культури, збагаченню традицій української кінематографії та телебачення.
Завідує кафедрою кандидат мистецтвознавства, доцент, викладач з багаторічним досвідом – Уварова Тетяна Іванівна – автор багатьох наукових та навчально-методичних праць.
Теоретичну підготовку студенів кафедри здійснюють провідні науковці:
канд. техн. наук, проф.  Головань В. Г.,
канд. пед.их наук, доц. Стас Т. В.,
канд.  мистецтвознавства, викл. Степанова Г. І.
До викладацької роботи на кафедрі були запрошені відомі українські режисери, актори, тележурналісти, організатори кіно-, телевиробництва, які є висококваліфікованими фахівцями і мають багаторічний досвід роботи у сфері кіно та телебачення:
Народний артист України, професор Лупій Ярослав Васильович;
Народний артист України, професор Школьник Олег Львович;
Заслужена артистка України, доцент Глущенко Тетяна Григорівна;
Заслужений журналіст України, доцент Каневський Кім Борисович;
Заслужений діяч мистецтв, ст. викладач Амелін Олександр Іванович;
Заслужений діяч мистецтв, ст. викладач Ковальов Володимир Ілліч;
Головний режисер Одеського відділення Державної телекомпанії, викладач Копіцький Костянтин Йосипович;
кінооператор-постановник Одеської кіностудії, викладач Колбінєв Сергій Васильович;
Член Національного союзу кінематографістів України, викладач Турецький Юхим Васильович;
Член Національного союзу кінематографістів України, викладач Костроменко Дмитро Вадимович;
Член Національного союзу кінематографістів України, викладач Цвігуненко Ігор Євгенійович;
концертмейстер, викладач Онучіна Світлана Дмитрівна.

Кафедра орієнтується на сучасні вимоги до фахівців кіно-, телевиробництва. В основі учбових програм закладено низку дисциплін, тематику і кількість, яких збалансовано задля того, щоб наші студенти могли домогтися найкращих результатів:
- Основи драматургії;
- Сценічне мовлення;
- Основи акторської майстерності;
- Основи режисури;
- Кіно-, телетехніка та обладнання;
- Образотворче і звукове рішення фільму;
- Режисура монтажу;
- Операторська майстерність;
- Звукорежисура;
- Майстерність диктора та ведучого телепрограм;
- Менеджмент у галузі мистецтва;
- Кіно-, телеосвітлення та багато інших.

 На теоретичних і практичних заняттях студенти не лише оволодівають майбутньою професією, а й мають можливість розкрити свій творчий потенціал.
Також для здійснення професійної підготовки спеціалістів у сфері кіно-, телемистецтва на кафедрі створена навчальна телестудія та фотолабораторія. Студенти мають можливість проходити практику на Одеській кіностудії та на провідних міських телеканалах.
Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь в організації і роботі фестивалів, конкурсів, оглядах студентських робіт.
Впевнені, що  знання і досвід набуті під час навчання дозволять студентам стати висококваліфікованими спеціалістами у сфері екранних мистецтв, здатними реалізовувати свій мистецький і творчий потенціал, «знайти себе» в мистецьких просторах – телебаченні, театрі, радіо, рекламних агенціях, тощо.

Сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять 

- Ярослав Васильович Лупій, народний артист України, професор
- Школьник Олег Львович, професор кафедри кіно та телебачення, заслужений артист України, народний артист України.
- Турецький Єфім Васильович, викладач
- Каневський Кім Борисович, доцент
- Глущенко  Тетяна  Григорівна, доцент
- Кобзар-Слободюк Галина Анатоліївна, доцент
- Копіцький Костянтин Йосифович, старший викладач
- Степанова Галина Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент
- Костроменко Дмитро Вадимович
- Уварова Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства
- Цвигуненко Ігор Євгенович
- Стас Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:
Історія кіно та телебачення
Сценарна майстерність
Звукорежисура
Музика в кіно та на телебаченні
Технології кінотелевиробництва
Режисура аудіовізуальних творів
Культура сценічного і екранного мовлення
Основи акторської майстерності
Історія української культури
Основи драматургії
Основи образотворчого рішення аудіовізуальних творів
Естетика
Історія мистецтв
Фотографія та кіно-фото матеріали
Теорія і практика монтажу
Основи кіно,- телетехніки
Майстерність звукорежисера
Операторська майстерність
Майстерність кіно-телеоператора
Майстерність диктора та ведучого телепрограм
Майстерність режисера
Основи PR-технологій в сфері мистецтв
Майстерність продюсера кіно та телебачення
Історія мистецтв та сучасна культура
Менеджмент галерейного бізнесу та організація виставкових проектів
Основи журналістики та сучасний телерепортаж
Менеджмент, реклама та PR в кіно та на телебаченніНаукова та навчально методична робота кафедри

Монолог як явище культури: монографія / Уварова Т.І. — Одеса: Фенікс, 2009. – 176 с.
 
Степанова Г., Уварова Т. Мистецтвознавство ХХ століття: хрестоматія-довідник: навч. посібник / кол. авт.: А. Баканурський та ін.; упоряд.: А. Білик, С. Думасенко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 424 с.

Уварова Т.І. Організація і методика проведення передвиборчих кампаній: навчально-методичний посібник для студ. спеціалізації «Культурологія»/Т.І Уварова; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 312.

 Методичні рекомендації  к спецкурсу «Предпринимательство и шоу-бизнес» для студентів специальности 6.020101 «Культурологія» / Т.И. Уварова, Одеський національний університет  ім. І.І. Мечникова. - Одесса: ОНУ имени И.И. Мечникова, 2015. - 55 с.

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної екранної роботи (творчого проекту) на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» спеціальності 021«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»/ Т.І. Уварова, Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса. Фенікс. 2017 рік.
FAMILY IN THE SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS: CULTUROLOGICAL ANALYSISС. Стас Т.В./ Evropský filozofický a historický diskurz». №4 / 2017
Турецький Е.В. Особенности работы звукорежиссера на съемочной площадке // Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса, 27 жовтня 2017 року – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. 2017 – 236