Кафедра германських та східних мов була створена 14 червня 2012 року наказом № 178а «Про створення кафедри германських і східних мов факультету лінгвістики та перекладу». З 2012 по 2016  кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Ступак Інна Валер'янівна.
Порівняно з іншими підрозділами факультету лінгвістики та перекладу кафедра германських та східних мов досить молода. Високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу (серед яких випускники провідних європейських вишів, фахівці різних напрямків філології (порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, загальне мовознавство, мови народівАзії, Африки, аборигенів Америки та Австралії, германські мови), які пройшли підвищення кваліфікації у Німеччині, Австрії, Китаї) дозволяє з упевненістю сказати, що кафедра германських та східних мов  займає гідне місце у великій родині Міжнародного гуманітарного університету.
Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри – це доктори філологічних наук, професор Зубов Микола Іванович, кандидати філологічних наук, доценти – Рижих Володимир Іванович, Пересада Ігор Валерійович; кандидат наук з державного управління, доцент Філіпова Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук Чан Бінь Лінь; старший викладач Кольцова Юлія Євгенівна, викладачі - Коренькова Олександра Андріївна, Бєляєва Анастасія Володимирівна, Адамова Ганна Володимирівна, Якімова Інна Володимирівна, Далте Ольга Юріївна, Гриценко Вікторія Ігорівна, викладач китайської мови Шао Ялінь, аспірант кафедри — Данілець Данііл Олександрович. 
Спеціалізація кафедри: німецька мова, китайська мова, арабська мова.
Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:  практичний курс основної іноземної мови (німецька мова, китайська мова), практичний курс другої іноземної мови (німецька мова), практичний курс третьої іноземної мови (арабська мова), практичний курс перекладу з основної та другої іноземної мови (усний і письмовий), лінгвокраїнознавство, порівняльна типологія німецької та української мов, історія німецької мови, література німецькомовних країн, література східних мов, теоретична граматика східних мов, спецкурси, практикуми з перекладу (міжнародне право, туризм, технічний переклад, художній переклад). 
Навчально-методичні комплекси, котрі розроблено кафедрою, включають соціокультурний компонент, який дозволяє вивчати й менталітет носіїв мови, що на сучасному етапі є головною вимогою щодо підготовки висококваліфікованих спеціалістів-лінгвістів різноманітних напрямків, в т.ч. за участю колег з іншіх вишів України та світу. Так, 13 квітня 2017 року на запрошення  кафедри германських та східних мов факультет лінгвістики та перекладу відвідали професор Торстен Лойшнер (Torsten Leuschner), Віце-президент бельгійської Спілки германістів та вчителів німецької мови (факультет німецької філології університету Гент, Бельгія) та професор Пилипенко Ростислав Євгенович ( президент Спілки германістів вищої школи України). Професор Лойшнер запропонував лекцію “Германізми в європейських мовах” (Germanismen in europäischen Sprachen). Лекцію інтегровано в курси з порівняльної типології німецької та української мов та історії німецької мови, що викладаються на кафедрі германських та східних мов. 
         Пріоритетними науковими напрямками кафедри є типологічне і порівняльне мовознавство та діахронічне дослідження різних мов. Науковими працями аспірантів керують провідні фахівці: професор В.Г. Таранець, доцент В.І. Рижих.
27 квітня 2017 року кафедра германських та східних мов провела Міжнародну науково-практичну конференцію “Актуалні проблеми сучасної філології”. Ця конференція для нас особлива: її присвячено 15-річчю Міжнародного гуманітарного університету, який було засновано 20 серпня 2002 року на підставах положень національної програми «Освіта», принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні та вимог чинного законодавства. Ми постійно прагнемо розширювати можливості факультету готувати фахівців з інших іноземних мов, проводити наукові дослідження з представниками інших вищих навчальних закладів, інших країн. Тому дуже радіємо, що наша конференція привернула увагу 42 науковців та викладачів з різних областей України (Київ, Одеса, Харків, Черкаси) та різних країн світу (США, Угорщина, Китай, Австрія, Бразилія). Серед учасників 9 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів. Приємно, що свої перші наукові досягнення вирішило обговорити на конференції 12 аспірантів та студентів. Сподіваємось, що ця конференція стане вагомим внеском не лише у розвиток української філологічної науки  зокрема, але й окреслить шляхи для вирішення завдань підготовки фахівців у відповідній галузі. 
Кафедра германських та східних мов здійснює мовну підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів у сфері філології та перекладу. При кафедрі створено розмовний клуб із носіями німецької мови, працюють курси німецької мови для різного рівня мовної підготовки ( від мовного рівня А1 до С1 для успішного складання іспитів та отримання дипломів ÖSD, TestDaF)  для навчання, професійного стажування та працевлаштування, в т.ч. науковців.  
         Німецька мова є другою за обсягом вивчення в українських школах після англійської мови, а 52% школярів вибирають її для вивчення як другу іноземну.  Володіння німецькою мовою - це і навчання в німецькомовних країнах (Німеччина, Австрія, Швейцарія), і програми для професійного стажування, працевлаштування. Для науковців - це більше шансів отримати гранти для своїх досліджень. Багато студентів  їдуть продовжувати освіту в Німеччину, бо там вона безкоштовна і для іноземців, а після закінчення університету можливостей у студентів стає ще більше.
          2017/2018 навчальний рік оголошено в Україні роком вивчення німецької мови. Тому кафедра германських та східних мов проводить численні заходи з її популярізації — тижні німецької мови, конкурси, призентації, лінгвокраїнознавчі вікторини, воркшопи, літературні вечори. Дуже цікавим був досвід виступу на поетичному вечорі з акторами театру Тур де Форс. Вечор був присвячений великому австрийському поету Райнеру Марії Рільке. Наші студенти декламували вірші в орігіналі, а актори у перекладах Б. Пастернака, В. Стуса, М.Бажана, М.Ореста, Є.Вітковського, І.Андрущенка, М.Москаленка.  Кафедрою проводився фонетичний конкурс у квітні 2017 року, студенти факультету лінгвістики та перекладу, що вивчають німецьку мову, змагалися в трьох номінаціях - “Презентація новин — Sprich wie ein Nachrichtensprecher“ (голосування в соцмережах), „Лігурія — найдовша скоромовка в світі” та “Німецькі скоромовки”. Лінгвісти та логопеди рекомендують використовувати саме скоромовки для тренування вимови різних фонем.  За допомогою скоромовок наші студенти-лінгвісти пристосовують свій мовний апарат до особливостей німецької мови, вчаться правильно вимовляти звуки в складних словосполученнях, тренують дикцію. Переможці отримали призи від Інституту Гете, німецьких видавництв Cornelsen та Hueber.  
         Для старшокласників Одеси в червні вже другий рік кафедра проводить школу юного перекладача. Учні, наші майбутні абітурієнти, знайомляться з основами професії перекладача, яка з давніх часів була дуже престижною і затребуваною. Викладачі кафедри розвивають їхні професійно-важливі якості: фонематичний слух, смислову і логічну пам'ять, аналітичні здібності, лінгвістичне чуття, стійку увагу. 
         Кафедра підтримує зв'язки з ДААД та Інститутом Гете в Україні. Доцент Ларіна Е.В. брала участь у  Першому загальноукраїнському форумі вчителів німецької мови «Професійні сфери німецької мови – німецька мова у школі та ВНЗ в Україні сьогодні», який проходив 25 - 26 листопада 2016 року в Національному технічному університеті «КПІ» у Києві. Організатори форуму - Goethe-Institut в Україні, Німецька академічна служба обміну (DAAD), Центральна установа з питань шкіл за кордоном (ZfA), Асоціація українських германістів, Українська спілка германістів вищої школи та НТУУ «КПІ». Доцент Пересада Ігор Валерійович приймав  участь у  семінарі для  викладачів німецької мови «Дні Австрії в Кишиневі», що було  організовано федеральним міністерством освіти Австрії. У програмі семінару розглядалися різні аспекти викладання та вивчення німецької мови - особливості австрійського варіанту німецької мови; комп'ютерні програми для викладання німецької мови; країнознавчий воркшоп, присвячений  столиці Австрії – Відню. 
Наші студенти продовжують навчання або проходять стажування в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Китаї. Так, в 2015 році наша студентка Апаляєва Анастасія проходила стажування в Німеччині, м.Нюрнберг, Баварія за програмою обміну "Experten-Praktika Ukraine-Moldau in Nordbayern". Програму стажування було організовано громадською організацією Dekabristen e.V.за підтримки Міністерства фінансів Німеччини.  
         Кафедра германських та східних мов активно співпрацює з Інститутом Конфуція в Одесі. На кафедрі працюють волонтери — носії мови. Наші китайськи колегі постійно інформують студентів про стіпендіальні програми для навчання у Китаї, про літні та зимові мовні табори провідних вишів Пекіну та Харбіну.  Слід сказати, що усі витрати на перебування (проживання, харчування, екскурсійна програма) у країні бере на себе китайська сторона. 
         Інститут Конфуція проводить  міжнародний конкурс «Міст китайскої мови», переможець представляє потім Україну у фіналі в Пекіні середь більш ніж  50 країн світу. Китайськи колеги відмітили високий рівень мовної підготовки наших студентів. Рубан Елізавета, яка  заняла 1 місце в полуфіналі та 2 місце у фіналі цього конкурсу, отримала стіпендію на навчання у Китаї.  Переможницями 2016 та 2017 років  знову стали наші студентки - Шемет Діана та Рубан Елізавета! Діана також  продемонструвала свою майстерсність  гри на стародавньому китайському музичному інструменті гуджен.  

Профессорсько-викладацький склад кафедри:

- Зубов Микола Іванович – декан факультету лінгвістики та перекладу, доктор філологічних наук (за спеціальністю 10.02.03 – Слов’янські мови), професор
- Пересада Ігор Валерійович –завідувач кафедрою, кандидат філологічних наук (за спеціальністю 10.02.04 - Германські мови), доцент
- Рижих Володимир Іванович – кандидат філологічних наук (за спеціальністю 10.02.13 - Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії), доцент
- Філіпова Тетяна Володимирівна – Кандидат наук з державного управління (за спеціальністю 25.00.03 – державна служба), доцент.
- Адамова Ганна Володимирівна – викладач кафедри германських та східних мов
- Беляєва Анастасія Володимирівна — викладач кафедри германських та східних мов
- Гриценко Вікторія Ігорівна - викладач кафедри германських та східних мов
- Якімова Інна Володимирівна - викладач кафедри германських та східних мов
- Данілець Даніїл Олександрович — викладач, аспірант кафедри германських та східних мов: 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
- Далте Ольга Юріївна – викладач кафедри германських та східних мов: 10.02.17 — Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
- Кольцова Юлія Євгеніївна – викладач, аспірантка кафедри германських та східних мов: 10.02.17 — Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
- Коренькова Олександра Андріївна — викладач, аспірантка кафедри германських та східних мов: 10.02.17 — Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
- Шао Ялінь