Кафедра перекладу та мовознавства на факультеті лінгвістики та перекладу була заснована однією з перших в Міжнародному гуманітарному університеті у 2003 році на чолі з доктором філологічних наук, професором Оленою Михайлівною Образцовою.
З 2013 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Таланова Людмила Григорівна. Кафедра перекладу та мовознавства як випускова здійснює навчально-теоретичну підготовку філологів, а також проводить виховну і наукову роботу зі студентами факультету. 
Сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять – одинадцять кандидатів філологічних і педагогічних наук, доцентів, шість старших викладачів і п’ять аспірантів-викладачів

Сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять – доктор філологічних наук, десять кандидатів філологічних і педагогічних наук, доцентів, три старших викладача, чотири викладачі.

- Таланова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент
- Морошану Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент
- Шкворченко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент
- Яковлєва Марина Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент
- Першина Любов Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
- Савчук Анна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент
- Перевознюк Наталія Миколаївна, кандидат педагогических наук, старший викладач
- Мілова Маргарита Миколаївна, кандидат педагогічних наук
- Ерліхман Анна Марківна, кандидат педагогічних наук наук, доцент
- Масловська Тетяна Олександрівна, старший викладач
- Нікітіна Ірина Василівна, старший викладач
- Леонтьєв Олександр Миколайович, старший викладач
- Ситнікова Ольга Володимирівна, викладач
- Ясинська Тетяна Олександрівна, викладач
- Митник Марія Миколаївна,кандидат педагогічних наук, доцент
- Дронов Владислав Юрійович, старший викладач, кандидат юридичних наук
- Недокус Олена сергіївна,викладач

Кафедра є членом Української спілки перекладачів, Української спілки германістів вищої школи, Української спілки викладачів англійської мови, Асоціації викладачів та філологів (Одеса).
Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін з англійської, французької, української та латинської мов, зарубіжної літератури та мовознавства. До основних навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів відносяться: практичний курс основної іноземної мови (англійська мова; французька мова); практичні курси усного та письмового перекладу з основної та другої іноземних мов (англійська мова, французька мова), серед яких: літературний переклад, переклад у сфері бізнесу, туризму, права, медицини, науково-технічний переклад та переклад суспільно-політичних текстів та ін. 
Кафедра здійснює наукову, навчальну, методичну, перекладацьку та організаційну діяльність. Викладачі кафедри активно працюють перекладачами, забезпечуючи проведення міжнародних зустрічей, конференцій, форумів; їхні роботи публікуються в іноземних центральних і регіональних виданнях. 
Окрім того співробітники кафедри постійно удосконалюють свою професійну майстерність та підвищують мовну компетенцію: проходять стажування за кордоном, беруть участь у підготовці і проведенні наукових та методичних семінарів, міжнародних конференцій, їхні результати наукового пошуку відображаються у численних публікаціях, статтях, тезах, методичних посібниках та підручниках.
Професорсько-викладацький склад кафедри перекладу та мовознавства не зупиняється на досягнутому і продовжує свої розвідки на педагогічній та науковій ниві, перебуваючи у тенденціях світової науки, і завжди відкриті до нових наукових знайомств, співпраці та експериментів.