Директор медичного коледжу Одеського медичного інституту МГУ доцент, к.мед.н. Кірічек О.В. з випускниками 2017 року


Медичний коледж Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету був створений в 2009 році, директором медичного коледжу  була призначена доктор медичних наук, професор Пекліна Г. П., яка сформувала професійний колектив викладачів. Коледж має в своєму розпорядженні сучасну навчально-методичну та матеріальну базу, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який забезпечує проведення навчального процесу на високому рівні. Головним напрямком діяльності є якісна підготовка молодших спеціалістів середньої ланки фармації. Підготовка молодших спеціалістів за обраним напрямом і спеціальністю забезпечується професорсько-викладацьким складом інституту.
У медичному коледжі працюють викладачі хімії – Маранц Емілія Аркадіївна, біології – Антонюк Надія Онисимівна, математики - Зубілевич Тамара Миколаївна, історії України – Овсієнко Станіслав Леонідович, які мають вищу атестаційну категорію.
Допомагають у навчальному процесі викладачі інших структурних підрозділів Міжнародного гуманітарного університету – Горицька Е.В., Березинська Е.В., Масловська Т.О., Шарапановська Ю.В.
У 2010 році відбувся перший набір студентів медичного коледжу на 1 курс (на базі базової середньої освіти) і на 2 курс (на базі повної середньої освіти) за фахом: «Фармація». У 2012 році вже відбувся перший випуск молодших спеціалістів зі спеціальності «Фармація».
C 2017 року директором медичного коледжу призначений Киричек Олексій Вікторович – доцент кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту.
На сьогоднішній день Медичний коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів для всієї фармацевтичної галузі за фахом «фармація» (кваліфікація «фармацевт»). Для отримання престижної освіти в медичному коледжі Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету до нас на навчання з'їжджаються юнаки та дівчата з усієї України.
Ми прагнемо до впровадження європейських стандартів в процесі навчання. Це передбачає уніфікацію освіти, впровадження сучасних прогресивних методів і тим самим підвищення загальноосвітнього рівня наших випускників. Перехід до рейтинговою системою стимулює студентів до самостійної роботи і високої мотивації навчання.
Програма навчання студентів медичного коледжу відповідає вимогам, пред'явленим до навчальних програм Міністерства освіти і науки, і узгоджена з Міністерством охорони здоров'я України. Це цілий комплекс загальноприйнятих дисциплін (філософія, культурологія, основи правознавства та т. Д.), предмети базових знань та професійної підготовки. Особливу увагу приділено різних розділів хімії, яка є базисною основою знань фармацевта. Професійна підготовка цікава і різноманітна. Торкається всіх сторін фармацевтичної науки і виробництва лікарських засобів.
Особливістю навчання в медичному коледжі є поєднання навчання і виховання, яке забезпечується комплексним підходом і реалізується через роботу педагогічного високопрофесійного колективу.
Підготовка молодших спеціалістів в медичному коледжі спрямована на забезпечення соціального замовлення суспільства у відповідності з тими процесами, які відбуваються в Україні, - відтворення виробничих сил і розвитку культури суспільства


Студенти медичного коледжу під час лекції