Завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології
професор, д.мед.н. Пекліна Г.П.

З перших днів створення кафедри загальної та клінічної фармакології нею керує доктор медичних наук, професор Пекліна Галина Петрівна. У 1972 році закінчила Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Далі було навчання в аспірантурі Леніградского санітарно-гігієнічного інституту на кафедрі факультетської терапії під керівництвом д.м.н., професора Шулутко Б.І., яка завершилася захистом кандидатської дисертації в 1980 році у Спеціалізованій Раді Інституту Ревматизму АМН СРСР в м. Москві на тему: «Использование функциональных и морфологических методов исследования для выявления ранних поражений почек при ревматоидном артрите и их динамика при применении парафенилизобутил-пропионовой кислоты».З 1984 по 1997 рік працювала в Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова, а потім після його перейменування в Одеський медичний університет спочатку асистентом, потім доцентом і завідувачем кафедри внутрішніх хвороб №2 факультету удосконалення лікарів, деканом цього факультету.
У 1990 році після заочної докторантури захистила докторську дисертацію на тему: «Влияние нестероидных противовоспалительных средств на почки»в Спеціалізованій Раді 2-го Московського Ордена Леніна медичного інституту. У 1990 році отримала звання професора по кафедрі внутрішніх хвороб.
Науковий напрямок - внутрішні хвороби, клінічна фармакологія. Автор 268 публікацій, восьми винаходів та восьми раціоналізаторських пропозицій.
Основу педагогічного складу кафедри складають доценти і кандидати наук.
Антіпов Микола Григорович, кандидат медичних наук, доцент, після закінчення аспірантури на кафедрі фармакології Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова та захисту кандидатської дисертації «Данные о токсикодинамике гидразина и лечебном влиянии нового производного никотиновой кислоты – никотиноил-dl-метионина – при гидразиновой интоксикации» в 1972 році, займається педагогічною діяльністю протягом 45 років, автор 35 науково-методичних робіт, а також двох авторських свідоцтв.
Згодом до складу кафедри увійшли Хоменко Т.В. і Мокієнко С.В.
Хоменко Тетяна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, близько 30 років пропрацювала в Кишинівському медичному університеті, захистила кандидатську дисертацію в 1980 році на тему: «Изучение кукурбитацинов и селекция огурца на отсутствие горечи», автор 48 науково-методичних робіт, автор шести авторських свідоцтв. Педагогічний стаж складає 37 років.


доцент Мокієнко С.В. проводить заняття зі студентами, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація» в Університетській аптеці

Мокієнко Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, працювала в Національному медичному університеті, захистила кандидатську дисертацію в 1976 році на тему: «Усовершенствованиеметодовполучениякомплементсвязующегоантигенааденовирусов», автор 76 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж складає 32 роки.
У навчальному процесі кафедри активну участь бере і молодь. Висловух Анна Василівна після закінчення магістратури в Одеському університеті внутрішніх справ 2009 році вже близько 7 років працює викладачем кафедри загальної та клінічної фармакології. Особливу увагу приділяє питанням законодавства в фармації. Автор 26 науково-методичних робіт. Займається літературним пошуком для планування кандидатської дисертації.
Сумісниками кафедри є:
Алі Пахлеванзаде, доктор медичних наук, в 2004-го року році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лечение внутрисуставных переломов крупных суставов нижних конечностей», в 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: «Диагностика повреждений мениска коленного сустава». Автор 85 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж складає 18 років. Очолює навчально-методичний центр міжнародних освітніх програм Міжнародного гуманітарного університету.
Колоденко Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, в 1993 році захистив докторську дисертацію на тему: «Гигиенические основы санитарной охраны районов морского водопользования населения в условиях формирования источников вторичного загрязнения морской среды». Автор 98 науково-методичних робіт та одного авторського свідоцтва. Педагогічний стаж складає 27 років.  Багато років під його керівництвом успішно працює санаторій-профілакторій «Біла акація».
Хаджирадова Світлана Костянтинівна, доктор державного управління, професор, захистила докторську дисертацію в 2006 році, тема дисертації: «Підготовка державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія модернізації технологій». Автор 216 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж складає 24 роки.
Шукаєва Ольга Петрівна, кандидат фармацевтичних наук, захистила кандидатську дисертацію в 2014 році, тема дисертації: «Наукове обґрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу». Автор 52 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж становить 4 роки.
Досягненням кафедри загальної та клінічної фармакології є плідна співпраця з Національним фармацевтичним університетом м. Харкова, що проявляється спільної науково-методичні роботи у вигляді навчальних посібників для студентів фармацевтичного факультету (О.Г. Башура, Г.П. Пекліна, В.Ф. Черемісін «Дерматологія». Навчальний посібник для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичні засоби», А.І. Тихонов, С.А. Тихонова, С.М. Мусоєв, Г.П. Пекліна і ін. «Практикум з аптечної технології ліків». Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
Щорічно колектив кафедри загальної та клінічної фармакології приймає участь в міжнародних науково-практичних конференціях університету, а також проводить тематичні всеукраїнські конференції присвячені сучасним питанням фармакології та фармації.


День фармацевта, що щорічно святкується в ОМІ МГУ (на передньому плані викладачі кафедри загальної та клінічної фармакології: Алі Пахлеванзаде Реза, Пекліна Г.П., Антіпов М.Г., Маранц Е.А.)Ю, 2015 рікВідкриття університетської аптеки (вересень 2015 року)Відкриття університетської аптеки (вересень 2015 року)