Кафедра загально-медичних наук створена у січні 2017 року.
Кафедра здійснює підготовку фахівців охорони здоров’я зі спеціальностей:

  • 221 – «Стоматологія»,
  • 222 – «Медицина», 
  • 226 – «Фармація, промислова фармація»,
  • 227 – «Фізична терапія, ерготерапія»

з теоретичних та клінічних дисциплін. На кафедрі викладаються анатомія, гістологія, цитологія та ембріологія, біологія з основами генетики, основи мікробіології, сучасні проблеми молекулярної біології, мікробіологія з основами імунології, клінічна імунологія, нормальна та патологічна фізіологія, перша долікарська допомога, догляд за хворими, пропедевтика внутрішньої медицини, загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією), невропатологія, внутрішня медицина, хірургія, акушерство та гінекологія, оториноларингологія, офтальмологія, фтизіатрія, екстремальна медицина, онкологія, радіологія, фізична реабілітація та спортивна медицина, фізичне виховання.
Клінічними базами кафедри є провідні медичні установи м. Одеси: Військово-медичний клінічний центр Південного регіону МОУ, ДЗ «Дорожня лікарня ДП «Одеська залізниця», міська клінічна лікарня № 10,  багатопрофільні санаторії «Біла Акація» та «Аркадія».

Завідувач кафедри загально-медичних наук
професор, д.мед.н., професор Романчук О.П.

З часу створення кафедру очолює доктор медичних наук, професор Романчук Олександр Петрович. До складу співробітників кафедри входять к.мед.н., доцент Романовський Олександр Євгенович, к.б.н., доцент Маліновський Володимир Олександрович, к. мед. н., доцент Бондарєв Ігор Іванович, к. мед. н., доцент Абдул Раззак Кітаз, к. мед. н., доцент Мавед Олена Олегівна, к.мед.н., доцент Іванченко Світлана Андріївна, к. н. ф. в. і с., доцент Буховець Божена Олегівна, старший викладач Каліберда Олег Григорович, викладачі Гудіна Ірина Григорівна, Лисак Світлана Василівна, а також провідні клініцисти м. Одеси, серед яких завідувач відділенням неврології міської клінічної лікарні № 10 к.мед.н., доцент Скоробреха В’ячеслав Захарович, лікар-хірург дорожньої лікарні, к.мед.н., доцент Малярчук Микола Кузьмич, лікар-оториноларинголог Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, к.мед.н., доцент Петрук Любов Геннадіївна, завідувач відділенням хірургії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, підполковник медичної служби Єнін Роман Вікторович,професор кафедри загально-медичних наук Буднюк Олександр Олександрович, доцент кафедри загально-медичних наук Гавриченко Дмитро Георгійович, доцент кафедри загально-медичних наук Мазуреко Ганна Іванівна, професор кафедри загально-медичних наук Полясний Вячеслав Олексійоич, професор кафедри загально-медичних наук Пахлеванзаде Аліреза.
Викладацький потенціал кафедри підтримується суттєвими науковими здобутками співробітників.
Маліновський В.О. після захисту кандидатської дисертації у 1990 році був запрошений для проведення дослідницької роботи до США: спочатку у Державний університет штату Айова (м. Аймс), а потім до Медичного інституту університету Маямі (м. Маямі),де виконував низку фундаментальних наукових досліджень і практичних робіт звивчення гідроперекисів холестерину у розвитку атеросклерозу, займався клонуванням галактозилтрансферазіінгібіторів металопротеаз, розробляв методи виділення й очищення коллагена з зметою отримання островків Лангерганса з донорських підшлункових залоз для трансплантаціїі лікування хворих на цукровий діабет. Володіє низкою сучасних методик дослідження епігенетичних змін у організмі людини.Нещодавно пройшов стажування в американській біотехнологічній компанії «АкронБіотех», афільованій з Атлантичним університетом Флоріди (м. Бока-Ратон). З 2012 року працює в ОМІ МГУ. Є автором 43 друкованих праць у провідних наукових виданнях.
Сочинська Т.В. пройшла наукову школу у Одеському державному медичному університеті, де вивчала патофізіологічні механізми впливу надмірних фізичних навантажень на організм людини. Після захисту дисертації у 1995 р. працювала в Одеському державному медичному університеті, Одеському національному економічному університеті, Одеському національному політехнічному університеті, де продовжила низку досліджень з вивчення механізмів впливу різних факторів зовнішнього середовища на організм людини. З 2015 року працює у ОМІ МГУ. Є автором більше 60 наукових праць та методичних розробок.
Старший викладач кафедри Каліберда О.Г. працює в університеті з 2003 року, є знаним фахівцем у галузі фізичного виховання – Відмінником фізичної культури та спорту СРСР, Відмінником освіти України, нагороджений Почесними грамотами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та голови Одеської обласної державної адміністрації. Спортивні здобутки, а Олег Григорович є майстром спорту СРСР з фехтування, Чемпіоном  СРСР, Чемпіоном Спартакіади України, дворазовим чемпіоном України, володарем Кубку України, переможцем та призером міжнародних змагань у складі збірної команди України, а також величезний досвід керівника різних підрозділів, а саме заступника голови Комітету з фізичної культури та спорту Одеського міськвиконкому, завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Одеського національного політехнічного університету, Одеської національної юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету, дозволяють йому широко впроваджувати в систему фізичного виховання сучасні методики тренування, оздоровлення та рекреації студентської молоді з використанням інноваційних підходів. За його авторства опубліковано близько 30 наукових та науково-медичних праць. Не дивлячись на тимчасові труднощі у галузі, Олег Григорович активно продовжує популяризувати активний спосіб життя серед студентів та викладачів Міжнародного гуманітарного університету, а також готувати спортсменів високого класу.
Учасник бойових дій, лікар вищої категорії Скоробреха В’ячеслав Захарович пройшов тернистий шлях становлення висококваліфікованого фахівця з невропатології, починаючи з посади фельдшера у підрозділі зенітно-ракетних військ СРСР до посади начальника відділення невропатології 411-го окружного госпіталю та головного невропатолога Одеського військового округу. З 2000 року працює на посаді завідувача неврологічного відділення міської клінічної лікарні №10. В той же час, накопичений значний досвід спонукав В’ячеслава Захаровича розпочати науковий шлях, логічно продовжений у 2005 році виконанням дисертаційного дослідження на тему: «Діагностика рухових конверсійних розладів і їх реабілітація у осіб молодого віку», присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук та присвоєнням вченого звання доцента. На сьогодні Скоробреха В.З. приймає активну участь у підготовці лікарів невропатологів. Він є автором більше 20 наукових праць, опублікованих у провідних виданнях України. Приймає активну участь в науково-практичних конференціях, семінарах, курсах, що проводяться як в м. Одесі, так і в інших містах України, і за кордоном. Нагороджений медаллю «За відвагу».
Малярчук Микола Кузьмич, к.мед.н., доцент, досвідчений практикуючий ортопед-травматолог, який впровадив нові методи лікування хворих на остеомієліт та іншу кісткову патологію. Тривалий час працював асистентом кафедри хірургії, ортопедії та травматології дитячого віку Одеського державного медичного університету. У подальшому працюючи на посаді хірурга міської клінічної лікарні № 1 запровадив стаціонар «Одного дня», де опрацював нові ощадливі оперативні втручання. На сьогодні Микола Кузьмич працює хірургом на базі ДЗ «Дорожня лікарня ДП «Одеська залізниця», спроваджує нові методи оперативних втручань. Є автором близько30наукових публікацій, 6 патентів СРСР та України на винаходи та корисні моделі , більше 60 раціоналізаторських пропозицій. Працює в університеті з 2016 року.
Петрук Любов Геннадіївна досвідчений лікар-хірург клініки оториноларингології Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів з  2013року та Асоціації ларингологів України – з 2014 року. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Сенсоневральні та гемодинамічні порушення у хворих з акутравмою». Є автором понад 40 наукових статей у провідних наукових виданнях України, на сьогодні приймає активну участь у розробці протоколів надання медичної допомоги постраждалим в зоні проведення АТО.

Єнін Роман Вікторович, підполковник медичної служби, хірург вищої категорії. Після закінчення у 2008 році Української військово-медичної Академії пройшов шлях від ординатора відділення невідкладної хірургії, старшого ординатора клініки колопроктології, начальника відділення невідкладної хірургії до начальника клініки колопроктології. Є членом європейської асоціації ендоскопічних хірургів (EAES) та української асоціації хірургів. З 2014 року приймає участь у медичному забезпеченні антитерористичної операції на сході України. Нагороджений медалями та відзнаками МО України та громадських організацій. Розробляє відео-ендоскопічні технології діагностики та хірургічного лікування поранених з бойовою травмою черева. Є автором 26 публікацій у провідних наукових виданнях.
Завідувач кафедри Романчук О.П. є лікарем вищої категорії з лікувальної фізкультури та спортивної медицини та відомим в Україні фахівцем з питань дослідження здоров’я людини та впливу фізичних навантажень на організм здорової і хворої людини, що підкріплено багаторічною співпрацею з реабілітаційними установами та спортивними організаціями м. Одеси та України. Серед останніх можна згадати Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова, центр реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» ім. Б.Д. Литвака, НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, ФК «Чорноморець» (Одеса), КНТ «Буревісник» (Одеса), національну збірну команду України з боксу та паралімпійську збірну України з баскетболу. З 2007 року Романчук О.П. є членом Асоціації фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури України, з 2012 – International Federation of Sports Medicine, з 2013 – European Academy of natural history (Edinburg), з 2015 – European College of Sport Science (Köln).Входить до редакційної колегії наукових журналів «International journal of applied and fundamental research» (Germany) та «Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal» (Bulgaria), а також до складу спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій зі спеціальності 14.01.24 – «лікувальна фізкультура та спортивна медицина» та 13.00.03 – «корекційна педагогіка», є автором більше 500 публікацій, з них близько 300 у наукових виданнях України, Білорусі, Росії, США та Польщі, 8 монографій, 14 патентів України на винаходи та корисні моделі, 2 авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. За значний внесок у науку Романчук О.П. був нагороджений грамотами Одеського управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації (2008), Південного наукового центру НАН і МОНМС України (2011), Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2013).


Заняття з Анатомії людини проводить доцент РомановськийО.Є.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням навчально-педагогічного процесу, впроваджує новітні технології навчання.
Активну участь у роботі наукового гуртка кафедри та підготовці студентів до науково-практичних конференцій приймають д.мед.н., професор Романчук О.П., к.б.н., доцент Маліновський В.О., старший викладач Каліберда О.Г.


Практичні заняття з гістології, цитології та ембріології


Лабораторний практикум у студентів 1-го курсу спеціальності 221 Стоматологія