Історія Міжнародного гуманітарного університету


На підставах положень національної програми «Освіта», принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні та вимог чинного законодавства, 20 серпня 2002 року був заснований Міжнародний гуманітарний університет як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності.
Час створення університету виявився вдалим, а його місце заснування у вузівсько-розвинутому регіоні є виправданим. Про це свідчить те, що за сім років існування університету сформовано кваліфікований кадровий потенціал обраних напрямів освітньої діяльності, розроблено необхідне навчально-методичне забезпечення, відбудована належна матеріальна база, а також створена відповідна соціальна інфраструктура університету.

Перший набір у 2003 році склав лише 100 вступників. Зараз на чотирьох факультетах та двох інститутах університету навчається понад 3520 студентів. Вони засвоюють програми підготовки фахівців за 17 спеціальностями.
В університеті функціонують культурний центр, кіноклуб. На черзі будівництво 24-х поверхового гуртожитка, конференцзалу, спортивного центру, студентського кафе та найсучаснішого приміщення бібіліотеки.