Первинна профспілкова організація працівників


Первинна профспілкова організація працівників Міжнародного гуманітарного університету - добровільна організація, яка об'єднує нас не лише за родом професійної діяльності та спільними інтересами, а передусім за великим прагненням захищати права свободи, допомагати один одному,  творити добрі справи для своїх працівників.
Профспілка діє відповідно до Конституції України, Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.
Член Профспілки має право:

 • на захист Профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
 • на використання пільг, передбачених для працівників Університету колективним договором та угодами;
 • на  здорові та безпечні умови праці;
 • на участь у діяльності Профспілки (наукові, громадські, культурно-масові заходи);
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань  щодо діяльності Профспілки;
 • на участь у розробці, обговоренні та прийнятті рішень;
 • на отримання інформації про діяльність Профспілки;
 • на отримання матеріальної допомоги з коштів Профспілки.

Член Профспілки має право обирати делегатів і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи. За активну участь у профспілковій діяльності члени Профспілки можуть бути нагороджені встановленими у Профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.
Член Профспілки зобов’язаний:

 • виконувати Статут Профспілки, приймати активну участь у діяльності Профспілки;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором;
 • виконувати рішення, прийняті профспілковими органами;
 • сприяти зростанню авторитету Профспілки;
 • уникати й не допускати дій, що приносять збитки Профспілці.

За порушення вимог Статуту, у тому числі й за несплату членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців, член Профспілки може бути виключений з Профспілки.
 

Склад профкому співробітників
Міжнародного гуманітарного університету:

 

Голова профкому -  Шарапановська Юлія Вікторівна


Заступник голови профкому -  Райчева Лариса Іванівна


Секретар профкому - Тицька Яна ОлександрівнаГолова комісії з питань охорони праці  - Пахліванзаде Аліреза


Голова соціально-правової комісії - Саєнко Лілія Володимирівна


Голова культурно-просвітницької комісії -  Зеркіна Оксана Олександрівна


Голова профбюро Одеського медичного інституту – Вісловух Анна Василівна


Голова профбюро факультету Мистецтва та дизайну – Марченко Яна Валеріївна

Наші координати:
Адреса: 65009, м.Одеса, вул. Фонтанська  дор., 33, каб.602
Електронна адреса: profkom_mgu@mail.ru
Телефон: 093 201 73 11 
МИ ЗАВЖДИ ВАМ РАДІ!