Гімнастика, фізичні вправи, ходьба
повинні міцно увійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти
працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя.
Гіппократ - лікар, реформатор античної медицини.
Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків,
але жодні ліки в світі не може замінити фізичні вправи.
Анджело Моссо - фармаколог і фізіолог.

 

Девіз оздоровчої політики МГУ:
"Віддай час фізичної культури і спорту - замість отримай здоров'я!"

Здоров'я - найбільша соціальна цінність, основна умова для виконання людиною її біологічних і соціальних функцій, фундамент самореалізації особистості. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я «здоров'я - це відсутність хвороб в поєднанні зі станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя».
Метою оздоровчої політики є гармонійний розвиток і зміцнення фізичного і духовного здоров'я студентів, формування фізичної культури особистості, підготовка до майбутньої професійної діяльності.
Для досягнення мети оздоровчої політики необхідне рішення оздоровчих, освітніх і виховних завдань:
- профілактика захворювань, зміцнення здоров'я, забезпечення високого рівня фізичного стану і працездатності протягом усього періоду навчання;
- виховання потреби до зміцнення здоров'я, фізичного вдосконалення різноманітними засобами фізичного виховання, культури здорового способу життя;
- формування у студентів основ теоретичних знань, оволодіння системою практичних і методичних умінь і навичок фізичної культури і фізичної реабілітації, самостійних занять фізичними вправами для повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності.

Керівництво університету на чолі з президентом Міжнародного гуманітарного університету, народним депутатом України С.В. Ківаловим втілюють оздоровчу політику МГУ в напрямку постійної уваги до питань розвитку фізичного виховання і масового спорту, створення сучасної спортивно-оздоровчої бази, як важливих чинників професійної підготовки фахівців і виховання здорового способу життя студентів.
Реалізація цілей і завдань оздоровчої політики МГУ здійснюється відповідно до довгостроковою програмою будівництва спортивно-оздоровчих споруд, оснащених сучасним обладнанням та інвентарем, створення необхідних умов для широкого вибору студентами засобів фізичного виховання, що відповідають їхнім запитам, інтересам, станом здоров'я та фізичної підготовленості, для виконання освітніх, оздоровчих і виховних завдань.
В рамках єдиного навчально-наукового освітнього комплексу НУ «ОЮА» - МГУ студенти і викладачі університету мають усі необхідні умови для оздоровлення та занять фізичною культурою і спортом з урахуванням своїх інтересів і можливостей.
Спортивно-оздоровчий комплекс НУ «ОЮА», в складі якого стадіон, спортивні майданчики, спортивні зали: тренажерний, ігровий, фітнесу, настільного тенісу та стрілецький тир надаються студентам МГУ для навчально-тренувальних занять, оздоровчих і спортивних заходів, активного відпочинку і відновлення працездатності після напруженого навчання. Діяльність кафедри фізичного виховання МДУ здійснюється у взаємодії і співпраці з кафедрою фізичного виховання НУ «ОЮА».
Конкретним результатом послідовної оздоровчої політики МГУ є спортивно-оздоровчий комплекс «Університет», який не поступається рівню кращих спортивних споруд європейських університетів, і приморська набережна з ландшафтно-парковою зоною на прибережних схилах 8-ий станції Великого Фонтану, створена колективною працею студентів і викладачів НУ « ОЮА »і МГУ.
У складі площинних споруд комплексу «Університет»: футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики, тенісний корт, тренажерний містечко, трибуни для глядачів. Поруч з ними розташована універсальна спортивна арена з синтетичним покриттям для цілорічних навчальних і тренувальних занять баскетболом, волейболом, футболом, тенісом та іншими видами спорту. Розташування спортивного комплексу в приморській зоні, де переважає унікальний оздоровчий мікроклімат, створює виключно сприятливі умови не тільки для навчально-тренувальних занять і спортивних змагань, а й активного відпочинку і оздоровлення студентів, викладачів і жителів нашого міста.
Оздоровча спрямованість фізичного виховання реалізується в МГУ в таких напрямках:
- загально фізична підготовка засобами загальнорозвиваючих фізичних вправ і базових видів спорту;
- фізична реабілітація - спеціалізований напрямок фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, що мають відхилення в стані здоров'я;
- спортивне виховання і масовий спорт.
Спортивне виховання і масовий спорт, як ефективний напрямок фізичного виховання студентів, реалізує завдання фізичного і спортивного вдосконалення засобами окремих видів спорту, підготовки та участі в змаганнях. В системі спортивного виховання МГУ створені студентські спортивні команди і культивуються такі види спорту:
баскетбол, волейбол, футбол і міні-футбол, дзюдо, карате, кульова стрільба, теніс і настільний теніс, пауерліфтинг, плавання, шахи
. Студенти МГУ в складі спортивних команд щорічно беруть участь в змаганнях Спартакіади МГУ, Спартакіади НУ «ОЮА» та обласних студентських ігор серед вищих навчальних закладів.
Зарахування студентів до спортивних секцій та команди здійснюється відповідно до їх вибором, інтересами і запитами, станом здоров'я і фізичної підготовленості. Заняття в спортивних групах і секціях, участь в змаганнях сприяють зміцненню здоров'я, фізичного вдосконалення, вихованню професійно важливих психофізичних якостей: уваги, оперативного мислення, сміливості і рішучості, впевненості у власних силах, витримки в екстремальних ситуаціях.
В МДУ та Економіко-правовому коледжі проводяться масові змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу, пауерліфтингу. Традиційними стали турніри з футболу на Кубок МДУ серед команд інститутів і факультетів та Кубок Економіко-правового коледжу. До участі в масових змаганнях залучаються іноземні студенти, які навчаються в університеті.
Заняття з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, що мають відхилення в стані здоров'я, проводяться в напрямку фізичної реабілітації.
Для них розроблені індивідуальні програми навчальних і самостійних занять в поєднанні з вивченням методичних основ адаптивної і лікувальної фізичної культури, методів лікувально-педагогічного контролю і самоконтролю стану здоров'я.
Для успішного оволодіння студентами знань, умінь і навичок фізичної культури і фізичної реабілітації вдосконалюється навчально-методичне забезпечення всіх форм фізичного виховання. На вступних лекціях, практичних заняттях і консультаціях викладаються основи теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізичної культури, спортивного вдосконалення студентів.
Викладачі кафедри виконують керівництво навчальної, позанавчальної та самостійною роботою студентів основного, спеціального медичного відділень і звільнених від практичних занять з фізичного виховання за станом здоров'я. Розроблено лекційні курси з мультимедійним супроводом для навчальних дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання» і «Основи ритміки і хореографії» для спеціальності «Початкове навчання».
Одним з напрямків науково-методичної роботи кафедри фізичного виховання є тема «Адаптивна, оздоровча та лікувальна фізична культура». У навчально-методичному забезпеченні використовуються кошти сучасних інформаційних освітніх технологій. На кафедрі фізичного виховання створена електронна бібліотека фізкультурно-оздоровчої освіти, яка містить електронні тексти видань навчально-методичної та наукової літератури, мультимедійні засоби за такими напрямками:
«Адаптивна і лікувальна фізична культура», «Аеробіка і фітнес», «Спортивна медицина», «Спортивна фармакологія», «Теорія і методика фізичного виховання», «Методика оздоровчої та спортивної тренування», «Косметичний, загальний і спортивний масаж». Інформаційна підтримка оздоровчої політики здійснюється на Інтернет-сайті МГУ і сторінці кафедри фізичного виховання шляхом постійного оновлення інформаційних матеріалів про фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах, що проводяться в університеті.

 


Спортивний комплекс «Університет» 
Uchebnyye zanyatiya po po fizicheskomu vospitaniyu
Навчальні заняття з фізичного виховання Студентські змагання
Спортивний комплекс «Університет» Навчальні заняття з фізичного виховання Студентські змагання

Студентські спортивні команди МДУ і ЕПК 
Активний відпочинок студентів  
Студентські спортивні команди МДУ і ЕПК Активний відпочинок студентів