Освітньо-наукові програми

Менеджмент


2017
2018
2019
2020

Право


2017
2018
2019
2020

Навчальні плани

Менеджмент


2017
2018
2019
2020
Право


2017
2018
2019
2020

Робочі навчальні плани

Менеджмент


2017
2018
2019
2020
Право


2017
2018
2019
2020

Протоколи моніторингу та громадського обговорення освітньо-наукових програм


2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми


2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм

Профайли науково-педагогічних працівників

Картки самоаналізу виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Відомості про підвищення кваліфікації

Відповідність викладачів дисциплінам, що викладаються

Аналіз відповідності наукових керівників вимогам

Таблиця кореляції наукових керівників зі здобувачами

Академічна доброчесність

Навчання через дослідження

Наукові заходи


Типовий індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти
Академічний календар на 2020-2021 н.р