Ми працюємо на сучасне і майбутнє України. Наш девіз - "Pro bono publico".
Колектив Міжнародного гуманітарного університету бачить своє призначення в утвердженні ідеалів і цінностей громадянського суспільства, в відкритості, діалогізм і співробітництво через гуманітаризацію світогляду і мислення фахівців всіх галузей знань, демократизації освіти, його доступності кожній людині на основі свободи особистості. Ми прагнемо безперервно удосконалювати свою діяльність, перебуваємо в постійному креативному пошуку, створюємо сміливі перспективні плани.
Шлях до цього - розширення і вдосконалення науково-дослідної роботи, впровадження освітніх інновацій, інформатизації та активізації навчально-виховного процесу, залучення провідних вчених і фахівців-практиків, забезпечення динамічного зростання професійного рівня персоналу.
"Альфа і Омега" досягнення нашої мети - формування духу патріотизму у всіх працівників, підтримання такого клімату в колективі, який забезпечував би образ університету як "Alma Mater" в свідомості кожного студента.

Наше кредо: готувати фахівців - лідерів у всіх областях.
Ми прагнемо:
- розкривати і розвивати творчий потенціал наших студентів - для формування здатності вирішувати складні професійні проблеми в мінливому висококонкурентному світі ХХІ століття, для досягнення особистого успіху і забезпечення фінансової незалежності;
- створювати інтерактивну академічне середовище з демократичними і рівноправними відносинами між викладачами і студентами - зі взаємною довірою, доброзичливістю і підтримкою;
- залучати студентів до науково-дослідницької діяльності - з першого курсу;
- освоювати і вдосконалити активне володіння декількома іноземними мовами - з навчанням за кордоном;
- виховувати у студентів високу правову культуру, повагу до закону, захист прав людини - на основі студентського самоврядування та активної участі в житті колективу університету, міста, країни;
- готувати наших студентів до реальних професійним діям, пізнання основ менеджменту та мистецтва комунікації між людьми - на основі професійної компетентності, повазі до суспільних потреб та суспільної відповідальності;
- формувати вільне володіння і ефективне використання в професійній сфері комп'ютерної техніки та інформаційних технологій - на передовому світовому рівні.