Новини Університету

Міжнародний гуманітарний університет (далі - МГУ) надає можливість здобувачам вищої освіти за другим та третім (PhD) рівнями здобути не лише професійні, але й наукові та мовні компетентності, що дадуть їм змогу самостійно чи спільно з колегами проводити наукові дослідження та оформлювати їх результати у вигляді наукових робіт міжнародного рівня. Саме для цього минулого року в МГУ було створено Центр наукових компетенцій та академічного письма (далі - Центр), який є унікальним для нашої країни структурним підрозділом університету, що має сприяти:

  • залученню здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності;
  • підготовці наукових кадрів міжнародного рівня;
  • підвищенню статусу наукових досліджень в університеті;  
  • збільшенню кількості та якості наукових публікацій міжнародного рівня; 
  • організації і проведенню наукових заходів на базі університету, тощо.

Керівником цього Центру є к.х.н., доцент Бачеріков В.А., який 20.01.2021 р. провів відкриту онлайн-лекцію для аспірантів та магістрантів МГУ на тему «Наукове дослідження. Початок».
До цієї лекції долучились 47 здобувачів вищої освіти МГУ, яких цікавлять питання проведення наукових досліджень та наукова робота в цілому. Протягом понад години лектор розповідав про особливості наукової роботи для початківців, а саме: як обрати напрям та тему дослідження, як працювати з літературою, які ресурси та джерела допоможуть у проведенні дослідження, як отримати грантове фінансування, тощо.
Наприкінці лекції доповідач відповів на питання здобувачів, які поки ще не всі мають досвід досліджень, але дуже цікавляться цими питаннями, що підтверджує потрібність нового Центру як для університету так і для науки.

Проведена лекція стала першим заходом Центру в новому році. У подальшому плануються щотижневі заходи, що включають лекції, воркшопи, брейнстормінги, семінари та конференції, які мають підвищувати інтерес молоді до науки та надавати здобувачам вищої освіти конкретних знань та навичок щодо здійснення наукових досліджень та написання наукових робіт міжнародного рівня.