Голова Студентського самоврядування Міжнародного гуманітарного університету
Назо Юліана


Заступник Голови Студентського самоврядування Міжнародного гуманітарного університету
Студент 3 курсу Медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету
Учава Ніколас


Заступник голови Студеньского самоврядування Міжнародного гуманітарного університету
Студентка 2 курсу Факультету Лінгвістики та перекладу
Смирнова АннаСтудентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості.
Голова Студентського самоврядування Міжнародного гуманітарного університету – студентка Інституту права, економіки та міжнародних відносин – Назо Юліана Олександрівна.
Заступник голови Студентського самоврядування Міжнародного гуманітарного університету – студент Медичного інституту МГУ, Ніколас Учава
Голова культурно-масової роботи – студентка Медичного інституту МГУ – Крайчикова Анна
Голова Інституту права, економіки та міжнародних відносин – Комар Анастасія
Голова факультету Лінгвістики та перекладу – Смирнова Анна
Голова факультету Мистецтва та дизайну – Крупнікова Олександра
Голова Медичного інституту МГУ – Шулім Сергій
Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • Відстоювати та захищати інтереси та права студентів;
 • представляти й висловлювати позицію студентів;
 • допомагати студентам у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням, перебуванням в університеті або гуртожитку ;
 • інформувати студентство щодо майбутніх заходів;
 • сприяти створенню належних умов для навчання, проживання та відпочинку студентів;
 • організовувати наукову діяльність та позанавчальне життя студентів: дозвілля, спортивні заходи, відпочинок тощо.

Студентське самоврядування має наступні повноваження:

 • вирішувати питання, що належать до компетенції Студентського самоврядування;
 • виносити на обговорення та (або) голосування рішення, прийняті студентськими рада факультетів (інститутів);
 • користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базою ВНЗ;
 • бути представленими у керівних органах Міжнародного гуманітарного університету;
 • самостійно й незалежно вирішувати питання щодо своєї діяльності.

Студентське самоврядування має також наступні обов'язки:

 • спрямовувати свою діяльність в напрямку інтересів студентів;
 • захищати права та інтереси усіх студентів університету без винятку;
 • чітко дотримуватися законодавства України і Положення про студентське самоврядування Міжнародного гуманітарного університету;
 • інформувати студентів університету щодо майбутніх заходів;
 • звітувати перед студентством про свою діяльність.

Типові сфери діяльності СС:

 • Дозвілля
 • Спорт
 • Житлово-побутовий напрямок
 • Студентські ЗМІ
 • Наукова діяльність
 • Навчальний процес
 • Права студентів
 • Допомога в організації гуртків та клубів за інтересами

Контактна інформація:
Stud.mgu
Організація студентів МГУ

Положення про студентське самоврядування Міжнародного Гуманітарного Університету