Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін Згідно стандартів та рекомендації забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти студенти є ключовими стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. З метою реалізації принципу "студентоцентрованого навчання" та захисту базових інтересів студентства на чесне отримання якісної освіти, відповідно до "Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін" в інституті права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету запроваджено опитування здобувачів вищої освіти.
Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг проводиться шляхом анкетування.
Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ.
Опитування студентів проводиться після закінчення кожного модуля, однак підведення підсумків за результатами анкетування відбувається після завершення екзаменаційної (зимової, літньої) сесії. Результати опитування доводяться до викладача, завідувача кафедри, директора/декана, проректора і ректора.
Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

 • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, інститутів/факультетів;
 • підведенні підсумків за конкурсом «Кращий викладач»;
 • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
 • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за Вашою оцінкою;
 • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту.

Шановні здобувачі вищої освіти, просимо вас взяти участь в анкетуванні й відповісти на запропоновані вам запитання. Ваші щирі відповіді допоможуть підвищити якість організації освітнього процесу й рівня викладання дисциплін в університеті. Всі дослідження анонімні, і їх результати будуть використані в узагальненому виді.

Пройти анкетування

АНКЕТА
Для здобувачів вищої освіти освітнього рівня вищої освіти другий (магістерський) спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" освітньої програми "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані на удосконалення системи якості освіти в ІПЕМВ МГУ. Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: "1" - незадовільно, "10" - відмінно.

 1. Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2. Навчання було сучасне та практично орієнтоване

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 3. Оцінювання знань відвувалось прозоро та чесно

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 4. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 5. Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 6. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 7. Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 8. Університет сприяв моєму працевлаштуванню

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 9. Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 10. Я наполегливо рекомендуватиму іншим навчатись в ІПЕМВ на спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?

Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в ІПЕМВ МГУ

Дякуємо за співробітництво!

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Особливості супроводу та підтримки здобувачів освіти в інституті права, економіки та міжнародних відносин міжнародного гуманітарного університету

Результати моніторингу

АНКЕТА
Для здобувачів вищої освіти освітнього рівня вищої освіти другий (магістерський) спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" освітньої програми "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані на удосконалення системи якості освіти в ІПЕМВ МГУ. Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: "1" - незадовільно, "10" - відмінно.

 1. Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2. Навчання було сучасне та практично орієнтоване

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 3. Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 4. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 5. Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 6. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 7. Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 8. Університет сприяв моєму працевлаштуванню

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 9. Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 10. Я наполегливо рекомендуватиму іншим навчатись в ІПЕМВ на спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?

Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в ІПЕМВ МГУ

Дякуємо за співробітництво!

Студенческий киноклуб Nostalgie

У музеї під склом два древніх черепа.
-  Що це? - запитує відвідувач. Екскурсовод відповідає:
- Череп імператора Нерона.
- А чому два?
- Той, що зліва, - череп Нерона до пожежі Рима. А справа - після пожежі.
Так ось. Після «Сентиментального подорожі» і «Листів не про любов» Шкловський жив довго; і написав багато прекрасних книг. Але як би гарні не були книги, написані ним потім, ці дві все-таки відрізняються від всіх наступних. Що не кажи, а в них перед вами постане інший Шкловський. Шкловський - до пожежі Рима.

(З передмови Бенедикта Сарнова до книги Віктора Шкловського «Сентиментальна подорож», 1990)

Створення кіноклубу було обумовлено декількома причинами. Первинний імпульс був отриманий в процесі демонстрації кінофільму Франсуа Трюффо «451º за Фаренгейтом», знятому за однойменним романом Рея Бредбері. Цей перегляд був пов'язаний з вивченням в навчальному курсі «Культурологія» теми «Культура і цивілізація». В процесі обговорення відбувся обмін думками зі студентами, в ході якого сформувалася ідея створення своєрідного кінолекторію, який дозволили б молоді вийти за межі масової культури і стикнутися з подоланням кіномистецтвом.

Режим роботи кіноклубу: два рази на місяць, по суботах, о 12:00. За тиждень до чергового перегляду у вестибюлі університету вивішується оригінальна афіша з необхідною інформацією (майже всі кіноафіші розміщені на сторінці кафедри сайту університету). Перед початком сеансу глядачі отримують роздатковий матеріал на 3-4 сторінках з інформацією про зміст фільму, режисера, акторів, жанрі і т.п.

Виходячи з головної мети кіноклубу, яка полягає в тому, щоб запропонувати студентам альтернативи масовій культурі, сприяти формуванню естетичного свідомості на основі справжніх культурних цінностей, першочергова увага приділяється європейському кіно ХХ століття.

«Авторське європейське кіно, або Арт-сінема, оформлялося з середини 40-х років як модель, вибудувана навколо фігури режисера-творця, вирішального засобами кіно складні культурні завдання, подібно до того, як це відбувається в інших елітарних культурних практиках: високої літератури, сучасному мистецтві, класичному театрі. Це виразилося і в особливому розподілі виробничих функцій, характерному для кінематографій всіх європейських країн: саме режисер (а не продюсер, як в Америці) несе основну відповідальність за фільм, має право фінального монтажу; саме ім'я режисера (в значно більшому ступені, ніж акторів, навіть якщо вони добре відомі) стає «знаком якості», торговим брендом, значущим в домінуючих культурних інституціях, і орієнтиром для глядачів. Можна сказати, що саме з закріпленням чільної фігури режисера-Автора і з оформленням кінематографічного канону (Фелліні, Антоніоні, Бергман, Тарковський ...) ідея культури в європейському кіно стає ідеєю «високої культури». (Сучасне європейське кіно і ідея культури ( «минулого») .- М .: изд-во ГУ - ВШЕ, 2003).

Дана установка є домінуючою, хоча і не абсолютною, в підборі кінофільмів. Протягом п'яти років існування кіноклубу студенти мали можливість ознайомитися з творами багатьох видатних майстрів авторського європейського кіно: Марсель Карне ( «Набережна туманів»), Роберто Росселіні ( «Рим - відкрите місто»), Федеріко Фелліні ( «Ночі Кабірії»), Жан- Люк Годар ( «На останньому диханні»), Франсуа Трюффо ( «400 ударів» і «Стріляйте в піаніста»), Сергій Параджанов ( «Тіні забутих предків»), П'єр-Паоло Пазоліні ( «Мама Рома»), Анджей Вайда ( « попіл і алмаз »), Клод Лелуш (« Чоловік і жінка »), Олексій Герман (« Мій друг Іван локшини ін ») і ін.

Восени 2007 року в пам'ять минулих одночасно Мікеланджело Антоніоні і Інгмара Бергмана була показана невеличка ретроспектива їх фільмів: «Затемнення» і «Професія - репортер» Антоніоні, «Фанні і Александер» і «Сунична галявина» Бергмана. На додаток до «Літньої казці», показаної раніше, на початку 2010 р На згадку про Еріка Ромера був показаний фільм «Моя ніч у Мод».

Другим критерієм підбору кінофільмів є ознайомлення студентів з справжніми зірками кіно ХХ століття, на противагу сучасним гламурним підробкам: Анна Маньяні, Марлен Дітріх, Хамфрі Богарт, Іван Миколайчук, Джульєтта Мазіна, Інгрід Бергман, Мішель Морган, Жан Габен, Ролан Биков, Фред Астер, Марлон Брандо, Бріджит Бардо, Збігнєв Цибульський, Вів'єн Лі, Тосиро Мифуне, Жан-Поль Бельмондо, Марина Владі, Юл Бріннер, Жерар Філіп, Ален Делон, Джек Ніколсон, Клінт Іствуд, Ліно Вентура, Чарльз Бронсон, Жан-Луї Трентіньян, Олег Даль, Джина Лоллобрід жида, Володимир Висоцький, Моніка Вітті, Серж Генсбур, Олексій Баталов, Ромі Шнайдер ...

Вельми строкатою, на перший погляд, є географія американського кіно: «Касабланка» Майкла Кертіца, «Трамвай« Бажання »Еліа Казана,« Міст Ватерлоо »Мервіна Ле Роя,« Шанхайський експрес »Джозефа фон Штернберга,« Молоді леви »Едварда Дмитрика,« безтурботна »Марка Сендріч,« Час свінгу »Джорджа Стівенса,« Грек Зорба »Майкла Какоянніс,« Мальтійський сокіл »Джона Х'юстона,« Громадянин Кейн »Орсона Уеллса,« Диліжанс »Джона Форда,« Чудова сімка »Джона Стерджеса і ін. Тим не Проте, в відборі кожного фільму присутня певна я мотивація. Перш за все - видовищність, властива американському кіно і необхідна, щоб збалансувати серйозність європейського. По-друге, підкреслений оптимізм фільмів 30 - 40-х років, затребуваний в будь-який смутний час. Далі, американське кіно дає привід поговорити про декілька жанрах. Перш за все про вестерні, як помітному культурному досягненні Америки. При цьому цікаво порівняння класичного американського вестерна і європейського спагетті-вестерна Серджіо Леоне ( «За жменю доларів»). Звернення до американського кіно дозволило також торкнутися жанр нуара ( «Мальтійський сокіл»), в якому зберігають актуальність самотність, безвихідь і відсутність сенсу буття міського життя.

Одним із змістовних напрямків формування смислів діяльності кіноклубу є впровадження естетики чорно-білого німого кіно. Без цього залишається значною мірою незатребуваним молоддю величезний масив творів світового кіномистецтва.

Цікавим і пізнавальним для студентів стало об'єднання культурологічних проектів «Ковчег Гутенберга») і кіноклубу «Nostalgie» в рамках двох читацьких конференцій, приурочених до Всесвітнього дня книги і авторського права 23 квітня.

Перша була присвячена життю і творчості Ернеста Хемінгуея: "Міст Хемінгуея - місце зустрічі поколінь" - алюзія, пов'язана з кінофільмом "Міст Ватерлоо", який демонструвався в кіноклубі. У програму цієї читацької конференції входили доповіді та вікторина, частково ілюстровані двома кінофільмами, показаними раніше: "По кому подзвін" і "Сніги Кіліманджаро".

Друга читацька конференція, приурочена до 110-річчя народження Ремарка, мала тематичне назву «Тема мужності в творчості Джека Лондона та Еріха-Марії Ремарка». Її супроводжували кінофільми «На Західному фронті без змін» і «Тріумфальна арка».

Більш системним є підбір фільмів для факультативного кінолекторію, який охоплює більш широку студентську аудиторію. Наприклад, цикл фільмів «Шість геніїв світового кіно» представив огляд творчості Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Інгмара Бергмана, Мікеланджело Антоніоні, Андрія Тарковського і Акіри Куросави. Кожен цикл кінолекторію супроводжується лекцією відповідної тематики.

Таким чином, ми дивимося кіно, яке існувало до культурного пожежі, який позначений евфемізмом «постмодернізм». В епіграфі до книги «3 500. Книга кінорецензії" Сергій Кудрявцев вимовив: «Пам'яті Інгмара Бергмана, Мікеланджело Антоніоні і того кіно, якого вже немає»

P.S. Висловлюю глибоку вдячність Борису Тимофєєву і Людмилі Магоновій.