АНКЕТА
Для здобувачів вищої освіти освітнього рівня вищої освіти другий (магістерський) спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" освітньої програми "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані на удосконалення системи якості освіти в ІПЕМВ МГУ. Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: "1" - незадовільно, "10" - відмінно.

 1. Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2. Навчання було сучасне та практично орієнтоване

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 3. Оцінювання знань відвувалось прозоро та чесно

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 4. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 5. Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 6. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 7. Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 8. Університет сприяв моєму працевлаштуванню

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 9. Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 10. Я наполегливо рекомендуватиму іншим навчатись в ІПЕМВ на спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?

Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в ІПЕМВ МГУ

Дякуємо за співробітництво!