Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін Згідно стандартів та рекомендації забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти студенти є ключовими стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. З метою реалізації принципу "студентоцентрованого навчання" та захисту базових інтересів студентства на чесне отримання якісної освіти, відповідно до "Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін" в інституті права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету запроваджено опитування здобувачів вищої освіти.
Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг проводиться шляхом анкетування.
Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ.
Опитування студентів проводиться після закінчення кожного модуля, однак підведення підсумків за результатами анкетування відбувається після завершення екзаменаційної (зимової, літньої) сесії. Результати опитування доводяться до викладача, завідувача кафедри, директора/декана, проректора і ректора.
Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

  • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, інститутів/факультетів;
  • підведенні підсумків за конкурсом «Кращий викладач»;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за Вашою оцінкою;
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту.

Шановні здобувачі вищої освіти, просимо вас взяти участь в анкетуванні й відповісти на запропоновані вам запитання. Ваші щирі відповіді допоможуть підвищити якість організації освітнього процесу й рівня викладання дисциплін в університеті. Всі дослідження анонімні, і їх результати будуть використані в узагальненому виді.

Пройти анкетування